Bibliografie

Exporteer 7421 resultaten:
[ Auteur(Asc)] Titel Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Wodron, B. (2010). L'ancienne abbaye Saint-Laurent de Liège. Carnets du Patrimoine (Vol. 66, p. 32). Namur: Institut du Patrimoine Wallon.
Wodon, B. (2004). Luik, Abdij van Saint-Laurent. In L. Tack, Dehaeck, S., & Buyle, M. (Red.), Architectuur van Belgische hospitalen (Vol. 10, pp. 198-201). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap-Afdeling Monumenten en Landschappen.
Wiśniewski, R.. (2018). The Beginnings of the Cult of Relics (p. 272). Oxford: Oxford University Press.
van Winter, J. M. (2017). Eetgewoonten in de Utrechtse Sint-Paulusabdij. In J. M. van Winter (Red.), Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding (Vol. 167, pp. 313-328). Hilversum: Verloren.
van Winter, J. M. (2012). Eetgewoonten in de Utrechtse Sint-Paulusabdij. In H. van Engen & van Vliet, K. (Red.), De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht (Vol. 130, pp. 259-274). Hilversum: Verloren.
van Winter, J. M. (1998). Sources concerning the hospitallers of St. John in the Netherlands, 14th-18th centuries. Studies in the History of Christian Traditions (Vol. 80, p. VIII+821). Leiden: Brill.
van Winter, J. M. (2002). Hospitalitas - Gastenverzorging of ziekenzorg?. In H. Janssens (Red.), Hospitalitas en de aanwezigheid van leken in de middeleeuwse premonstratenzer kloosters (Vol. 12, pp. 7-12). Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
van Winter, J. M. (2001). Das Bistum Utrecht zwischen Geldern und Holland. In J. Stinner & Tekath, K. - H. (Red.), Gelre, Geldern, Gelderland. Geschichte und Kultur des Herzogtums Geldern (Vol. 100, pp. 113-116). Geldern: Verlag des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend.
van Winter, J. M. (1991). Utrecht, centraal of marginaal?. In R. E. V. Stuip & Vellekoop, K. (Red.), Utrecht tussen Kerk en Staat (Vol. 10, pp. 15-30). Hilversum: Verloren.
van Winter, J. M. (2017). Rondom Egmond: Denen en West-Friezen in Kennemerland. In J. M. van Winter (Red.), Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding (Vol. 167, pp. 105-133). Hilversum: Verloren.
van Winter, J. M. (1996). The first centuries of the episcopal see at Utrecht. In E. de Bièvre (Red.), Utrecht: Britain and the continent. Archaeology, art and architecture (Vol. 18, pp. 22-29). London: Routledge.
van Winter, J. M. (2017). Middenrijks Friesland een Markgraafschap?. In J. M. van Winter (Red.), Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding (Vol. 167, pp. 135-160). Hilversum: Verloren.

Pagina's