Bibliografie

Exporteer 5047 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur [ Titel  (Asc)] Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
van den Acker, D. (2018).  Adam Sasbout. In geur van heiligheid tussen Delft en Brabant. (De Baerdemaecker, Willy, Ed.).Feestbundel Jaak Ockeley. Bi den heylighen Cruce van Assche, Ic wil een goed Brabander wesen. 302-311.
Cordfunke, E. H. P., & van der Borg K. (2002).  Adelbert van Egmond. (Hallewas, D.P., Scheepstra, G.H., Woltering, P.J., Ed.).Middeleeuwse toestanden. Archeologie, geschiedenis en monumentenzorg. Aangeboden aan Herbert Sarfatij bij zijn 65e verjaardag. 235-239.
Fischer, T. (2018).  Adelige Memoria im regionalen Kontext. Zum liturgischen Totengedenken der Grafen von der Mark im 13. und 14. Jahrhundert. (Patzold, Steffen, Schmieder, Felicitas, Ed.).Die Grafen von der Mark. Neue Forschungen zur Sozial-, Mentalitäts- und Kulturgeschichte. Beiträge der Tagung am 22. April 2016 in Hagen. 41, 79-101.
Renard, E. (2012).  Administrer des biens, contrôler des hommes, gérer des revenus par l'écrit au cours du premier Moyen Âge. (Hermand, Xavier, Nieus, Jean-François, Renard, Etienne, Ed.).Décrire, inventorier, enregistrer entre Seine et Rhin au Moyen Âge. Formes, fonctions et usages des écrits de gestion. 92, 7-36.
Bodar, A. (2009).  Adriaan VI in beeltenis. (Verweij, Michiel, Ed.).De paus uit de Lage Landen. Adrianus VI (1459-1523). 27, 59-67.
Desplenter, Y. (2008).  Al aertrijc segt lofsanc. Middelnederlandse vertalingen van Latijnse hymnen en sequensen. Studies van het gebied van de oudere Nederlandse letterkunde. 7, 1083.
Put, E. (2002).  Al de mannen van de aartsbisschop. De organisatie van het aartsbisdom Mechelen. Bisdommen in de Zuidelijke Nederlanden (Middeleeuwen en Nieuwe Tijd). Vierde studiedag Belgische kloostergeschiedenis. Algemeen Rijksarchief, 10 april 2002. Akten. 71-85.
de Beer, R. W. M. (1999).  Alamire en het Illustere-Lieve-Vrouwe-Broederschap van '-Hertogenbosch. (Schreurs, Eugeen, Ed.).De schatkamer van Alamire. Muziek en miniaturen uit keizer Karels tijd. 40-44.
Roelvink, V. (2003).  The Alamire Manuscripts of the Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 203 in ’s-Hertogenbosch: New Facts and Considerations. The Burgundian-Habsburg Court Complex of Music Manuscripts (1500–1535) and the Workshop of Petrus Alamire. Colloquium Proceedings Leuven, 25-28 November 1999. 5, 203-213.