Bibliografie

Exporteer 7425 resultaten:
Auteur Titel [ Type(Desc)] Jaar
Book
De Grieck, P. - J. (2010). De Benedictijnse geschiedschrijving in de Zuidelijke Nederlanden (ca. 1150-1550): historisch bewustzijn en monastieke identiteit. Publications de l'Encyclopédie Bénédictine (Vol. 5, p. XII+640). Turnhout: Brepols.
Kors, M. M. (2007). De bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van 1361. Publications de l'Encyclopédie Bénédictine (Vol. 4, p. XX+208). Turnhout: Brepols.
De Belie, A. (1997). De Boudelo-Abdij, archeologisch onderzocht. Uitgave van de Culturele Kring Boudelo (Vol. 9). Belsele: Culturele Kring Boudelo.
Strubbe, E. I., & Voet, L.. (1991). De chronologie van de Middeleeuwen en de Moderne tijden in de Nederlanden (2e ed., p. 549). Brussel: Koninklijke Commissie voor Geshiedenis.
Roggen, H. R. (1995). De Clarissenorde in de Nederlanden. Instrumenta Franciscana (Vol. 1). Sint-Truiden: Instituut voor Franciscaanse geschiedenis.
Van der Eycken, M. (2009). De commanderij Bekkevoort. De Duitse Orde in Bekkevoort en Diest (1229-1796). Historisch Studiecentrum Alden Biesen (Vol. 9, p. 401). Bilzen: Historisch Studiecentrum Alden Biesen.
Mekking, A. J. J. (1997). De Dom van bisschop Adalbold II te Utrecht. De architectuur en de rol van een elfde-eeuwse bouwheer. Clavis Kleine Kunsthistorische Monografieën (Vol. 15, p. 64). Utrecht: Clavis Stichting Publicaties Middeleeuwse Kunst.
Terlingen, J. B. A., & Engelbregt, G. M. J.. (2004). De Dom van Utrecht: symboliek in steen. Historische Reeks Utrecht (Vol. 33, p. 112). Utrecht: Matrijs.
Decavele, J. (2004). De eerste protestanten in de Lage Landen (p. 240). Leuven: Davidsfonds.
Van der Haegen, H. (2017). De eerste Vlaamse ruimte. De kerkelijke driedeling van de Nederlanden in 1559. Acta Geographica Lovaniensia (Vol. 39, p. 71). Doorbraak.
Laurent, R. (1996). De goederen van de abdij van Ter Kameren in Brabant. Kaartboek. 1716-1790 . (E. Persoons & Van der Haegen, H., Red.)Cartografische bronnen voor de geschiedenis van het landschap in België (Vol. 1, p. 151). Brussel: Algemeen Rijksarchief .

Pagina's