Bibliografie

Exporteer 208 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Titel Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Titel is I  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
Van den Bossche, B. (2004). The iconography of the Rheno-Mosan châsses of the thirteenth century. In S. Blick & Tekippe, R. (Red.), Art and architecture of late medieval pilgrimage in Northern Europe and England (Vol. 104, pp. 649-667). Leiden: Brill.
Van der Eycken, M. (1995). Inventaris van het archief van de balije Biesen van de Duitse Orde. Deel I. De centrale administratie van de balije. Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de balije Biesen (Vol. 3a, p. 397). Bilzen-Hasselt: Studiecentrum Alden Biesen-Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën.
Van der Eycken, J., & Caluwaerts, G.. (2008). Inventaris van het archief van het kartuizerklooster te Zelem (1319) 1328 - 1796 (1799). Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen (Vol. 96, p. 55). Brussel: Algemeen Rijksrarchief en Rijksarchief in de Provincies.
Van Droogenbroeck, F. J. (2007). Identificatie van de burcht Humberch uit de Vita Berlendis. Eigen Schoon en de Brabander, 90(4), 459-468.
Van Vilsteren, V. (1995). In de hemel is geen bier: een kloosterbrouwerij. In E. M. F. Koch, Mantingh, E., Stöver, J., & van Vliet, K. (Red.), Over kaken, broodbanken en etstoelten. Sporen van middeleeuws Nederland (pp. 66-67). Utrecht: Matrijs.
Vanderputten, S., & Meijns, B. L. I.. (2019). Introduction. In S. Vanderputten & Meijns, B. L. I. (Red.), Bishops in the Long Tenth Century. Episcopal Authorities in France and Lotharingia, c. 900-c. 1050 (Vol. 6, pp. 1-7). Turnhout: Brepols.
Verdeyen, P. (2014). Introduire Juette (1158-1228). Analecta Cisterciensia, 64, 115-135.
Verhulst, A. E. (1997). Ieper in de 11e-12e eeuw. In E. S. C. Erkelenz-Buttinger (Red.), De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving. Aangeboden aan prof.dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan de UvA (pp. 66-84). Hilversum: Verloren.
Verhulst, A. E. (1999). Ieper in de 11de-12de eeuw. In R. Opsomer (Red.), Van Ieperse scholen en lenen, schilderijen en criminelen, uit velerlei eeuwen (Vol. 3, pp. 333-357). Ieper: Stadsarchief Ieper.
Vermeersch, L. (2015). In gewijde processie. In R. Mantels, Van Bruaene, A. - L., Verbruggen, C., & Deneckere, G. (Red.), Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden (pp. 102-109). Gent: Academia Press.
Verweij, M. (2019). A infallible manuscript? The Adrian VI codex. 1499-1509. In W. François, Watteeuw, L., & Kenis, L. (Red.), Manuscripts & Precious Books in the Maurits Sabbe Library - KU Leuven (pp. 36-37). Leuven: Peeters.

Pagina's