Bibliografie

Exporteer 198 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Titel Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Titel is I  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
Vanderputten, S., & Meijns, B. L. I.. (2019). Introduction. In S. Vanderputten & Meijns, B. L. I. (Red.), Bishops in the Long Tenth Century. Episcopal Authorities in France and Lotharingia, c. 900-c. 1050 (Vol. 6, pp. 1-7). Turnhout: Brepols.
Verdeyen, P. (2014). Introduire Juette (1158-1228). Analecta Cisterciensia, 64, 115-135.
Verhulst, A. E. (1997). Ieper in de 11e-12e eeuw. In E. S. C. Erkelenz-Buttinger (Red.), De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving. Aangeboden aan prof.dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan de UvA (pp. 66-84). Hilversum: Verloren.
Verhulst, A. E. (1999). Ieper in de 11de-12de eeuw. In R. Opsomer (Red.), Van Ieperse scholen en lenen, schilderijen en criminelen, uit velerlei eeuwen (Vol. 3, pp. 333-357). Ieper: Stadsarchief Ieper.
Vermeersch, L. (2015). In gewijde processie. In R. Mantels, Van Bruaene, A. - L., Verbruggen, C., & Deneckere, G. (Red.), Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden (pp. 102-109). Gent: Academia Press.
Verweij, M. (2019). A infallible manuscript? The Adrian VI codex. 1499-1509. In W. François, Watteeuw, L., & Kenis, L. (Red.), Manuscripts & Precious Books in the Maurits Sabbe Library - KU Leuven (pp. 36-37). Leuven: Peeters.
Vroomen, L. (2017). Ik heb mijn lief in eeuwigheid. Functies en thema’s van Middelnederlandse devote liederen, collaties en viten. Middeleeuwse Studies en Bronnen (Vol. 164, p. 285). Hilversum: Verloren.
W
Waaijman, K. (2003). Image and Imagelessness. A Challenge to [the Modern] Devotion. In H. Blommestijn, Caspers, C. M. A., & Hofman, R. (Red.), Spirituality renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion (Vol. 10, pp. 29-40). Leuven: Peeters.
Watteeuw, L. (2020). The Illuminated Parchment Mitre of Bisschop Jacques de Vitry (c. 1165-1240). In J. - M. Auwers & Vanysacker, D. (Red.), Pulchritudo tam antiqua et tam nova: Studies in History of Christianity in Honour of Mathijs Lamberigts (Vol. 107, pp. 49-59). Turnhout: Brepols.

Pagina's