Bibliografie

Exporteer 6784 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Desc)]
1993
Heuclin, J. (1993). Difficultés et enjeux d'une réforme en Hainaut: l'abbayes de Liessies. Mélanges de Science Religieuse, 50, 171-185.
Hoenen, M. J. F. M. (1993). 'Een godlec ghevoelen dat boven redene es'. Jan van Ruusbroec en Albertus Magnus: mystiek en filosofie. In E. P. Bos & Warnar, G. (Red.), Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381) (Vol. 38, pp. 47-57). Hilversum: Verloren.
Mertens, T. (1993). 'Ghescreven waerheit blivet staen'. De receptie van Ruusbroecs werken. In E. P. Bos & Warnar, G. (Red.), Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381) (Vol. 38, pp. 73-82). Hilversum: Verloren.
van Bavel, B. J. P. (1993). Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd (1129-1592). Werken uitgegeven door Gerle, vereniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht (Vol. 44, p. 628). Hilversum: Verloren.
Leupen, S. M. C. (1993). Het Delftse Cellebroedersklooster. Jaarboek Delfia Batavorum, 3, 23-38.
Mostert, M. (1993). Het klooster en de middeleeuwse samenleving. Egmond en Holland (ca. 900 - ca. 1200). In G. N. M. Vis (Red.), Egmond tussen Kerk en wereld (Vol. 2, pp. 9-28). Hilversum: Verloren.
Warnar, G. (1993). Het leven van Jan van Ruusbroec. Biografie and beeldvorming. In E. P. Bos & Warnar, G. (Red.), Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381) (Vol. 38, pp. 13-30). Hilversum: Verloren.
Zijlstra, A. J. M. (1993). Het office van Sint Adalbert. Visitekaartje van een middeleeuwse abdij. In G. N. M. Vis (Red.), Egmond tussen Kerk en wereld (Vol. 2, pp. 193-214). Hilversum: Verloren.
Smit, C. G. M. (1993). Het Rekenboeck van Floris Tzwynnen. Utrecht: Gemeentearchief Utrecht.
Klomp, H. G. C. M. (1993). Het tympaan van Egmond. Kunst als instrument van propaganda. In G. N. M. Vis (Red.), Egmond tussen Kerk en wereld (Vol. 2, pp. 139-161). Hilversum: Verloren.
Huisarchief Almelo. Generale index. (1993). Huisarchief Almelo. Generale index. UItgaven van het Rijksarchief in Overijssel (Vol. 33, p. 301). Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
van Kalveen, C. A. (1993). Inventaris van de archieven van de S. Paulusabdij te Utrecht, 1307-1804, en de S. Laurensabdij va Oostbroek te De Bilt, 1346-1800. Inventarisreeks Rijksarchief in Utrecht (Vol. 85, p. 213). Utrecht: Rijksarchief in Utrecht.
Schut, E. (1993). Inventaris van het archief va de familie Van Ewsum, 1350-1646. Publikatiereeks van het Rijksarchief in Groningen (Vol. 10, p. 182). Groningen: Rijksarchief in Groningen.
Mensema, A. J., de Raat, R. M., & van der Woude, C. C.. (1993). Inventaris van het huisarchief Almelo, 1236-1917 (1933). UItgaven van het Rijksarchief in Overijssel (Vol. 1-3, Vol. 27-29, p. 607). Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.

Pagina's