Bibliografie

Exporteer 7425 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Desc)]
1988
van Bavel, B. J. P. (1988). Beknopte geschiedenis van de abdij Mariënweerd (1129-1592). Analecta Praemonstratensia, 64(3-4), 258-272.
de Hemptinne, T., & Verhulst, A. E.. (1988). De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128-september 1191). II Uitgave. Band I. Regering van Diederik van de Elzas (Juli 1128-17 januari 1168). (L. De Mey, Vert.)Verzameling van de akten der Belgische vorsten (Vol. 6, p. XCVII + 522). Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.
van der Velden, G. M. (1988). De voormalige uithoven van de abdij van Berne. Analecta Praemonstratensia, 64, 231-257.
Helvétius, A. - M.. (1988). Les sainteurs de l'abbaye de Crespin du Xe au XIIIe siècle. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 66(2), 1988.
1989
Vandermaesen, M. (1989). Artaud Flote, abt van Vézelay en raadsheer van de graaf van Vlaanderen. Triomf en val van een hoveling (1322-1332). Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 43, 103-127.
Becker, P. (1989). Bemühungen um eine geistliche Erneuerung der Abtei Echternach. Eine Visitation im Jahre 1443. In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 291-296). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.
Craeninckx, G. (1989). Boudewijn van Ninove: exponent van de literaire cultuur in de abdij van Ninove. In G. Vande Winkel (Red.), De abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus. 700 jaar premonstratenzerleven te Ninove. Catalogus van de tentoonstelling Ninove 1-23 april 1989 (pp. 41-48). Ninove: Werkgroep abdij Ninove.
Meganck, M. (1989). Cantus officii sanctorum Cornelii et Cypriani. In G. Vande Winkel (Red.), De abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus. 700 jaar premonstratenzerleven te Ninove. Catalogus van de tentoonstelling Ninove 1-23 april 1989 (pp. 26-31). Ninove: Werkgroep abdij Ninove.
Pauly, F. (1989). Das Willibrord-Patrozinien der Pfarrkirche und der Filialkirchen und der Echternacher Grundbesitz zwischen Maas und Rhein innerhalb des alten Bistums Trier. In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 206-216). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.
Van de Perre, D. (1989). De begraafplaatsen van de Ninoofse abten. In G. Vande Winkel (Red.), De abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus. 700 jaar premonstratenzerleven te Ninove. Catalogus van de tentoonstelling Ninove 1-23 april 1989 (pp. 77-84). Ninove: Werkgroep abdij Ninove.
Adriaenssen, L. F. W. (1989). De heerlijke hoeve van Tulder. In Esbeek, niet van gisteren, 1889-1989. Gedenkboek bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K. Parochie H. Adrianus Esbeek (pp. 278-334). Esbeek: Werkgroep Heemkunde Esbeek.
Van Mingroot, E. (1989). De "Stichtingsoorkonde" van de O.L.-Vrouwepriorij te Aymeries (1088). Diplomatisch onderzoek. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 155, 151-186.
Kiesel, G. (1989). Der Patrozinienkult des Hl. Willibrord in den Niederlanden. In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 173-185). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.
Ó Cróinín, D.. (1989). Early Echternach manuscript fragments with Old Irish glosses. In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 135-143). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.
Netzer, N. (1989). The early scriptorium at Echternach: the state of the question. In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 127-134). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.
Koch, E. M. F. (1989). Entry into convents and the position on the marriage market of noble women in the late middle ages. In W. Prevenier (Red.), Marriage and social mobility in the late Middle Ages. Mariage et mobilité sociale au bas Moyen Âge. Handelingen van het colloquium gehouden te Gent op 18 april 1988 (Vol. 274, pp. 50-68). Gent: Rijksuniversiteit te Gent.
Halbertsma, H. (1989). Herinneringen aan St. Willibrord in Friesland. In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 42-68). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.
den Draak, J. (1989). Het archief van de familie Van Dam van Brakel (1307-1379), 1381-1959. (A. Houtekoop & Geraedts, F. F. J. M., Vert.)Gelderse inventarissenreeks (Vol. 27). Arnhem: Rijksarchief in Gelderland.
Van Der Kelen, W. (1989). Het Liber Miraculorum Ninivensium Sancti Cornelii Papae. In G. Vande Winkel (Red.), De abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus. 700 jaar premonstratenzerleven te Ninove. Catalogus van de tentoonstelling Ninove 1-23 april 1989 (pp. 32-40). Ninove: Werkgroep abdij Ninove.
van Dolder, H. (1989). Het oude kerkhof van de Sint-Jan. Tidinge van die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring "Die Goude", 71, 7-13.

Pagina's