Bibliografie

Exporteer 5199 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
2019
Barrow, J. (2019).  Authority and Reform. Historiographical Frameworks for Understanding Tenth and Eleventh-Century Bishops. (Vanderputten, Steven, Meijns, Brigitte L.I., Ed.).Bishops in the Long Tenth Century. Episcopal Authorities in France and Lotharingia, c. 900-c. 1050. 6, 9-25.
Faesen, R. (2019).  Begijnen en het ontstaan van de literatuur in de volkstaal: De raadselachtige Hadewijch. (De Preter, Anton, Gielis, Marcel, Lamberigts, Mathijs, Ed.).Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis. Over begijnen en begijnhoven in context. 57-73.
West, C. (2019).  Bishops between ‘Reforms’ in the Long Tenth century: The case of Verdun. (Vanderputten, Steven, Meijns, Brigitte L.I., Ed.).Bishops in the Long Tenth Century. Episcopal Authorities in France and Lotharingia, c. 900-c. 1050. 6, 75-93.
Roberts, E. (2019).  Bishops on the Move. Rather of Verona, Pseudo-Isidore, and Episcopal Translation. (Vanderputten, Steven, Meijns, Brigitte L.I., Ed.).Bishops in the Long Tenth Century. Episcopal Authorities in France and Lotharingia, c. 900-c. 1050. 6, 117-137.
Patzold, S. (2019).  Capitularies in the Ottonian realm. Early Medieval Europe. 27(1), 112-132.
Van Lani, S. (2019).  De abdij van Park en haar abdijdomein, van Haspengouw tot Noord-Brabant. (Appelmans, Janick, Ed.).Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant. 102/1, 38-48.
Uyttenhove, L. (2019).  De mystieke schrijfster Maria van Hout (1470/80-1547): begijn, kwezel of clop?. (De Preter, Anton, Gielis, Marcel, Lamberigts, Mathijs, Ed.).Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis. Over begijnen en begijnhoven in context. 27-56.
Janssens, H. (2019).  De stichting van de Abdij van Averbode vanuit de bewaarde oorkonden (1133-1139). (Appelmans, Janick, Ed.).Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant. 102/1, 19-37.
Schilp, T., & Horsch C. (2019).  Die ‘Historischen Kulturwissenschaften’ als selbstreflexive Disziplin. Begegnungen mit Otto Gerhard Oexle und seinem Werk. Memoria - Erinnerungskultur - Historismus. Zum Gedenken an Otto Gerhard Oexle (28. August 1939 – 16. Mai 2016). 2, 39-73.