Bibliografie

Exporteer 5059 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
2019
Faesen, R. (2019).  Begijnen en het ontstaan van de literatuur in de volkstaal: De raadselachtige Hadewijch. (De Preter, Anton, Gielis, Marcel, Lamberigts, Mathijs, Ed.).Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis. Over begijnen en begijnhoven in context. 57-73.
Patzold, S. (2019).  Capitularies in the Ottonian realm. Early Medieval Europe. 27(1), 112-132.
Van Lani, S. (2019).  De abdij van Park en haar abdijdomein, van Haspengouw tot Noord-Brabant. (Appelmans, Janick, Ed.).Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant. 102/1, 38-48.
Uyttenhove, L. (2019).  De mystieke schrijfster Maria van Hout (1470/80-1547): begijn, kwezel of clop?. (De Preter, Anton, Gielis, Marcel, Lamberigts, Mathijs, Ed.).Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis. Over begijnen en begijnhoven in context. 27-56.
Janssens, H. (2019).  De stichting van de Abdij van Averbode vanuit de bewaarde oorkonden (1133-1139). (Appelmans, Janick, Ed.).Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant. 102/1, 19-37.
Constable, G. (2019).  The Fourth Lateran Council’s Constitutions on Monasticism. (Larson, Atria A., Massironi, Andrea, Ed.).The Fourth Lateran Council and the Development of Canon Law and the ius commune. 7, 147-157.
Appelmans, J. (2019).  Les prémontrés brabançons face aux frontières. (Plouvier, Martine, Ed.).Circarie de Gascogne. Les prémontrés et la frontière. Actes officiels du 44e colloque du Centre d’Études et de Recherches Prémontrées. Pays basque - 2018. 44, 167-183.
Vande Winkel, G. (2019).  Ninove. Abbaye prémontrée flamande à la frontière du Brabant, entre ville et campagne, à l’ombre de la frontière linguistique. (Plouvier, Martine, Ed.).Circarie de Gascogne. Les prémontrés et la frontière. Actes officiels du 44e colloque du Centre d’Études et de Recherches Prémontrées. Pays basque - 2018. 44, 185-189.
Carnier, M. (2019).  Premonstreit in het Rijksarchief. (Appelmans, Janick, Ed.).Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant. 102/1, 13-18.
Hoogvliet, M. (2019).  Religious Reading in French and Middle Dutch in the Southern Low Countries and Northern France (c. 1400-c. 1520). (Morato, Nicola, Schoenaers, Dirk, Ed.).Medieval Francophone Literary Culture Outside France: Studies in the Moving Word. 28, 323-347.