Gerestaureerde Luikse oorkonden online

De afgelopen 11 jaar werden meer dan 4.500 oorkonden uit het Rijksarchief Luik (www.arch.be/luik) gerestaureerd, met de steun van het Fonds David Constant (Koning Boudewijnstichting). Bijna 1.900 van deze oorkonden zijn intussen online raadpleegbaar. De 374 oorkonden van de Sint-Pieterskerk uit de periode 1228-1778 zijn de meest recente aanvulling aan de database.

De kapittelkerk van Sint-Pieter stond vlakbij het prins-bisschoppelijk paleis. Het oorspronkelijke klooster, dat in 714 werd gesticht door monniken van de abdij van Stavelot-Malmedy, werd in 922 omgevormd tot een seculier mannenkapittel. Het kapittel van Sint-Pieter werd in 1797 opgeheven, en de kapittelkerk werd in 1811 afgebroken. De fundamenten van de oude kloosters verdwenen in 1860. Gelukkig resten nog wel deze oorkonden van de instelling.

Klik hier voor meer informatie

Klik hier om de 374 charters van de Luikse Pieterskerk online te ontdekken