1572: een religieus rampjaar? (Symposium Maand van de Geschiedenis)

In het kader van de Nederlandse Maand van de Geschiedenis (met als thema: Wat een ramp!) organiseert het Centrum voor Religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam een lezingenmiddag in Amsterdam, maandag 31 oktober 2022, over de gevolgen van de gebeurtenissen in het jaar 1572, dit jaar veel in herinnering gebracht als de 'geboorte van Nederland', voor het religieuze landschap in de Noordelijke Nederlanden. Toegang is gratis. Aanmelden kan via hdc@vu.nl.

Programma
13.00 Inloop
13.30: Een religieus rampjaar? – Fred van Lieburg (VU/HDC): religie, geschiedenis en geschiedbeschouwing
14.00: Een ramp voor de katholieke reformatie? – Rombert Stapel (IISG): de mislukte herindeling van de bisdommen
14.30: Een ramp voor de religieuze infrastructuur? – Arjan Nobel (UvA): de beschadiging van heilige plaatsen
15.00 pauze (koffie/thee)
15.30: Een ramp voor de sacrale ruimte? – Jos de Weerd (HDC): de metamorfose van het kerkinterieur
16.00: Een ramp voor de religieuze geografie? – Reinout Klaarenbeek (UBVU): de herbestemming van kerken en kloosters
16.30 Discussie
Borrel na afloop

Meer informatie: https://www.hdcvu.nl/events/all-events/1572religieuzeramp