Mireauslezing over Middelnederlandse gebedenboeken

Op woensdag 22 maart 2023 is Anna Dlabačová van 18u30 tot 20u30 de gastspreker in de Antwerpse Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience voor de jaarlijkse Miraeuslezing.

Gebedenboeken in het Middelnederlands waren een van de meest gelezen boeken in de laatmiddeleeuwse Lage Landen. Universitair docent Anna Dlabacova is gespecialiseerd in de laatmiddeleeuwse literatuur en cultuur van de Lage Landen, en geeft een lezing over het onderwerp.

De steunpilaar van dit enorme corpus is het Getijdenboek in de Nederlandse vertaling die wordt toegeschreven aan Geert Grote, initiatiefnemer en oprichter van een van de machtigste religieuze hervormingsbewegingen uit die periode: de Devotio Moderna. Schattingen van bestaande manuscripten variëren van ca. 800 tot meer dan 2000; Van Oostrom (2013) heeft zelfs gesuggereerd dat hun oorspronkelijke aantal hoger lag dan 10.000 exemplaren.

De populariteit van het Middelnederlandse Getijdenboek werd in stand gehouden door een complex web van onderlinge verbanden tussen schriftgeleerden, opdrachtgevers, lezers, teksten, beelden, devoties en de boeken zelf die het best als ecosysteem kunnen worden gekarakteriseerd. De lezing richt zich op de invloed van een nieuw type actor binnen dit ecosysteem: de drukpers. Wat gebeurde er met het Middelnederlandse Getijdenboek nadat het in 1480 voor het eerst op de drukpers in Delft werd geïntroduceerd?

Tijdens deze lezing geeft Anna Dlabacova een eerste overzicht van de ongeveer dertig gedrukte edities, gericht op hun materialiteit en inhoud, en legt ze specifieke informatie naast elkaar om de persoonlijke en maatschappelijke rol(len) van deze gedrukte gebeden aan te tonen.

De Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis organiseert deze lezing in samenwerking het project IMPRESSVM van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken.

Inschrijven kan hier: https://forms.gle/xFhdctB3934QvJkg9