Bibliografie

van Kan FJW. Twee vrouwenbroederschappen in middeleeuws Amersfoort. In: Dijkhof E, van Gent MJ. Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis; 2007. pp. 217-227.
van Kan FJW. Een nieuwe identiteit voor een stichteres van het Sint-Magrietconvent. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken. 2000;92:35-37.
van Kan FJW. Roep mij onder de geredden. Armenzorg van de middeleeuwse Leidse elite. Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken. 2000;2000:13-30.
van Kan FJW. Around Saint Georg. Integration and Precendence during the Meetings of the Civic Militia of The Hague. In: Blockmans WP, Janse A. Showing status. Representation of social positions in the late Middle Ages. Turnhout: Brepols; 1999. pp. 177-196.
Verhoeven G. Kloosters. In: van Herwaarden J, de Boer DEH, van Kan FJW, Verhoeven G. Geschiedenis van Dordrecht tot 1572. Hilversum: Verloren; 1996. pp. 321-352.
Verhoeven G. Parochies. In: van Herwaarden J, de Boer DEH, van Kan FJW, Verhoeven G. Geschiedenis van Dordrecht tot 1572. Hilversum: Verloren; 1996. pp. 300-320.

Pagina's