Bibliografie

van Kan FJ. Twee vrouwenbroederschappen in middeleeuws Amersfoort. In: Dijkhof E, van Gent MJ, editors. Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis; 2007. p. 217-27. (Congresreeks).
van Kan FJ. "Die elendiche arme mensen". de Amersfoortse armenzorg in de Middeleeuwen. Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken. 2000;1:78-93.
van Kan FJ. Roep mij onder de geredden. Armenzorg van de middeleeuwse Leidse elite. Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken. 2000;2000:13-30.
van Kan FJ. Een nieuwe identiteit voor een stichteres van het Sint-Magrietconvent. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken. 2000;92:35-7.
van Kan FJ. Around Saint Georg. Integration and Precendence during the Meetings of the Civic Militia of The Hague. In: Blockmans WP, Janse A, editors. Showing status. Representation of social positions in the late Middle Ages. Vol 2. Turnhout: Brepols; 1999. p. 177-96. (Medieval texts and cultures of Northern Europe; vol 2).
Verhoeven G. Kloosters. In: van Herwaarden J, de Boer DEH, van Kan FJW, Verhoeven G, editors. Geschiedenis van Dordrecht tot 1572. Vol 1. Hilversum: Verloren; 1996. p. 321-52. (Geschiedenis van Dordrecht; vol 1).
Verhoeven G. Parochies. In: van Herwaarden J, de Boer DEH, van Kan FJW, Verhoeven G, editors. Geschiedenis van Dordrecht tot 1572. Vol 1. Hilversum: Verloren; 1996. p. 300-20. (Geschiedenis van Dordrecht; vol 1).