Bibliografie

Caspers CM, Hofman R. Rudolf Th.M. van Dijk, Vrouwenbroeder en kenner van de Moderne Devotie. Enkele biografisch-bibliografische notities. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 9-16. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).
van Dijk R. Raadgevingen voor een kartuizernovice. Geert Grote en zijn Brief over een nieuwe monnik. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 19-43. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).
van Dijk R. Dat oetmoedich fundament ende privilegie der susteren. Het leven van een reguliere kanunnikes in Soeterbeeck. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 225-44. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).
van Dijk R. Johannes Busch op de Lüneburger Heide. Hervorming en verzet in het cisterciënzerinnenklooster te Wienhausen. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 369-96. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).
van Dijk R. Vrouwelijk Windesheim. De uitstraling van mater Salome Sticken. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 199-224. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).
van Dijk R. De devotie van de moderne devoot. Een kernbegrip in de Navolging van Christus. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 355-68. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).
Caspers CM, Gielis G, Gielis M. De voorgeschiedenis: kerkelijk en godsdienstig leven in de late middeleeuwen. In: Gielis M, Kenis L, Marnef G, Schelkens K, editors. In de stroom van de tijd. (4)50 jaar bisdom Antwerpen. Leuven: Davidsfonds; 2012. p. 13-37.
Bijsterveld AJ, Caspers CM. Voorgeschiedenis van het aartsbisdom Mechelen. In: De Maeyer J, Put E, Tihon A, Vanden Bosch G, editors. Het aartsbisdom Mechelen-Brussel. 450 jaar geschiedenis. Vol 1. Antwerpen: Halewijn; 2009. p. 15-61.