Bibliografie

van Dijk R. Thematische meditatie en het beeld. Visualiteit in de Geestelijke opklimmingen van Gerard Zerbolt van Zutphen. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 281-310. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).
Caspers CM, Hofman R. Rudolf Th.M. van Dijk, Vrouwenbroeder en kenner van de Moderne Devotie. Enkele biografisch-bibliografische notities. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 9-16. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).
van Dijk R. Bemoedigende wenken voor een wankelmoedige kartuizer. De brief van Geert Grote aan Hendrik van Alkemade. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 45-84. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).
van Dijk R. Spiritualiteit van de innigheid. Mystiek en kerkkritiek in de Moderne Devotie. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 247-79. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).
Caspers CM, Hofman R. Rudolf Th.M. van Dijk, Vrouwenbroeder en kenner van de Moderne Devotie. Enkele biografisch-bibliografische notities. In: Caspers CMA, Hofman R, editors. Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Vol 140. Hilversum: Verloren; 2012. p. 9-16. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 140).
Bijsterveld AJ, Caspers CM. Voorgeschiedenis van het aartsbisdom Mechelen. In: De Maeyer J, Put E, Tihon A, Vanden Bosch G, editors. Het aartsbisdom Mechelen-Brussel. 450 jaar geschiedenis. Vol 1. Antwerpen: Halewijn; 2009. p. 15-61.
Caspers CM. Thomas von Kempen und die Kommunion. Die Stellung des vierten (dritten) Buches der 'Imitatio' innerhalb der spätmittelalterlichen und späteren eucharistischen Frömmigkeit. In: Bodemann U, Staubach N, editors. Aus dem Winkel in die Welt. Die Bücher des Thomas von Kempen und ihre Schicksale. Vol 11. Frankfurt am Main: Peter Lang; 2006. p. 158-72. (Tradition, Reform, Innovation. Studien zur Modernität des Mittelalters; vol 11).