Bibliografie

Margry PJ, Caspers CM. Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 3: Limburg. Amsterdam-Hilversum: Meertens Instituut-Verloren; 2000.
Caspers CM. Magister consensus. Wessel Gansfort (1419-1489) und die Geistliche Kommunion. In: Akkerman F, Vanderjagt AJ, van der Laan A, editors. Northern humanism in european context, 1469-1625. From the ‘Adwert Academy’ to Ubbo Emmius. Vol 94. Leiden: Brill; 1999. p. 82-98. (Brill’s studies in intellectual history; vol 94).
Caspers CM. Norbertus (non?) eucharisticus. Beschouwingen over Norbertus van Gennep als eucharistisch heilige. In: Van de Perre S, editor. Omgang met norbertijner heiligen. Achtergronden en vormgeving van de heiligenverering in de orde van Prémontré. Vol 8. Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 1998. p. 9-20. (Bijdragen van de contactdag; vol 8). Abstract