Bibliografie

Caspers CM. De bisschop als Don Quichot. De synodale statuten van het oude bisdom Kamerijk, ca. 1300-ca. 1550. In: Bisdommen in de Zuidelijke Nederlanden (Middeleeuwen en Nieuwe Tijd). Vierde studiedag Belgische kloostergeschiedenis. Algemeen Rijksarchief, 10 april 2002. Akten. Brussel: Algemeen Rijksarchief; 2002. p. 47-70.
Caspers CM. How the sacrament left the church building. Theophoric processions as a constituent of the feast of Corpus Christi. In: Post PGJ, Rouwhorst G, van Tongeren L, Scheer A, editors. Christian Feast and Festival. The Dynamics of Western Liturgy and Culture. Vol 12. Leuven: Peeters; 2001. p. 383-403. (Liturgia Condenda; vol 12).
Caspers CM. Lyssen en Jacob, of: de grimmige strijd tussen een vermeende tovenares en de hoogschout van ‘s-Hertogenbosch, 1589-1595. Een inkijk in een omvangrijk dossier. In: Jacobs J, editor. Boeken als bron. Opstellen aangeboden aan dr. Marcel Gielis bij gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig dienstjubilieum aan de theologische faculteit Tilburg. Tilburg: Theologische Faculteit Tilburg ; 2001. p. 57-68.
Margry PJ, Caspers CM. Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 3: Limburg. Amsterdam-Hilversum: Meertens Instituut-Verloren; 2000.
Caspers CM. Magister consensus. Wessel Gansfort (1419-1489) und die Geistliche Kommunion. In: Akkerman F, Vanderjagt AJ, van der Laan A, editors. Northern humanism in european context, 1469-1625. From the ‘Adwert Academy’ to Ubbo Emmius. Vol 94. Leiden: Brill; 1999. p. 82-98. (Brill’s studies in intellectual history; vol 94).
Caspers CM. Norbertus (non?) eucharisticus. Beschouwingen over Norbertus van Gennep als eucharistisch heilige. In: Van de Perre S, editor. Omgang met norbertijner heiligen. Achtergronden en vormgeving van de heiligenverering in de orde van Prémontré. Vol 8. Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 1998. p. 9-20. (Bijdragen van de contactdag; vol 8). Abstract