Bibliografie

Hofman R. Geert Grote's Treatise Contra Turrim Traiectensem and his Conversion to a Spiritually Oriented Life. In: Blommestijn H, Caspers CMA, Hofman R, editors. Spirituality renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion. Vol 10. Leuven: Peeters; 2003. p. 41-56. (Studies in Spirituality. Supplements ; vol 10).
Caspers CM. Liduina, the Virgin of Schiedam: Rise, Flourishing, and Waning of a Saint Cult, c. 1400-c. 2000. In: Blommestijn H, Caspers CMA, Hofman R, editors. Spirituality renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion. Vol 10. Leuven: Peeters; 2003. p. 193-207. (Studies in Spirituality. Supplements; vol 10).
Waaijman K. Image and Imagelessness. A Challenge to [the Modern] Devotion. In: Blommestijn H, Caspers CMA, Hofman R, editors. Spirituality renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion. Vol 10. Leuven: Peeters; 2003. p. 29-40. (Studies in Spirituality. Supplements; vol 10).
Caspers CM. Liduina, the Virgin of Schiedam: Rise, Flourishing, and Waning of a Saint Cult, c. 1400-c. 2000. In: Blommestijn H, Caspers CMA, Hofman R, editors. Spirituality renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion. Vol 10. Leuven: Peeters; 2003. p. 193-207. (Studies in Spirituality. Supplements; vol 10).
Caspers CM. De bisschop als Don Quichot. De synodale statuten van het oude bisdom Kamerijk, ca. 1300-ca. 1550. In: Bisdommen in de Zuidelijke Nederlanden (Middeleeuwen en Nieuwe Tijd). Vierde studiedag Belgische kloostergeschiedenis. Algemeen Rijksarchief, 10 april 2002. Akten. Brussel: Algemeen Rijksarchief; 2002. p. 47-70.
Caspers CM. Lyssen en Jacob, of: de grimmige strijd tussen een vermeende tovenares en de hoogschout van ‘s-Hertogenbosch, 1589-1595. Een inkijk in een omvangrijk dossier. In: Jacobs J, editor. Boeken als bron. Opstellen aangeboden aan dr. Marcel Gielis bij gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig dienstjubilieum aan de theologische faculteit Tilburg. Tilburg: Theologische Faculteit Tilburg ; 2001. p. 57-68.
Caspers CM. How the sacrament left the church building. Theophoric processions as a constituent of the feast of Corpus Christi. In: Post PGJ, Rouwhorst G, van Tongeren L, Scheer A, editors. Christian Feast and Festival. The Dynamics of Western Liturgy and Culture. Vol 12. Leuven: Peeters; 2001. p. 383-403. (Liturgia Condenda; vol 12).