Bibliografie

Warnar G. Mystieke inspiratie uit Groenendaal. In: Dlabačová A, Hofman R, editors. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. p. 34-5.
van Engen H. Gerard van Voorne en de Vijfde Partie van de Spiegel historiael. In: Besamusca B, Sleiderink R, Warnar G, editors. De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Vol 119. Hilversum: Verloren; 2009. p. 31-45. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 119).
Scheepsma WF. Het venijn van broeder Ijsewijn. In: Besamusca B, Sleiderink R, Warnar G, editors. De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Vol 119. Hilversum: Verloren; 2009. p. 143-59. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 119).
Kestemont M. Bloemlezen uit Velthem. Handschrift Wenen, Ö.N.B. Cod. 13.708 te Herne ten tijde van het Westers Schisma. In: Besamusca B, Sleiderink R, Warnar G, editors. De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Vol 119. Hilversum: Verloren; 2009. p. 251-66. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 119).
Willaert F. Ruusbroec als auteur. In: Bos EP, Warnar G, editors. Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). Vol 38. Hilversum: Verloren; 1993. p. 59-72. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 38).
Burger C. De mysticus Ruusbroec en zijn kerk. In: Bos EP, Warnar G, editors. Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). Vol 38. Hilversum: Verloren; 1993. p. 31-45. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 38).
Warnar G. Het leven van Jan van Ruusbroec. Biografie and beeldvorming. In: Bos EP, Warnar G, editors. Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). Vol 38. Hilversum: Verloren; 1993. p. 13-30. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 38).