Bibliografie

Looper B, Santing C, van Steensel A. Religieuze verenigingen. Zorgen voor de naasten. In: Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH. Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. Zutphen: Walburg Pers; 2021. pp. 82-99.
Santing C. Learning and the Modern Devotion: contradictio in terminis or inextricably bound unity?. In: Kwiatkowski I, Engelbrecht J. Die räumliche und geistige Ausstrahlung der Devotio Moderna - Zur Dynamik ihres Gedankenguts. Münster: Aschendorff; 2013. pp. 207-226.
Nip RIA. Opname in een groter verband. In: Duijvendak MGJ, Feenstra H, Hillenga M, Santing C. Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen. Zwolle: Waanders; 2008. pp. 295-361 en 373-374.
Nip RIA. Hoofdelingen en stedelingen, een wereld van verschil ca. 1350-1536. In: Duijvendak MGJ, Feenstra H, Hillenga M, Santing C. Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen. Zwolle: Waanders; 2008. pp. 229-293 en 373.
van Schaïk R. Consolidatie en bloei: de periode van de dertiende en begin veertiende eeuw. In: Duijvendak MGJ, Feenstra H, Hillenga M, Santing C. Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen. Zwolle: Waanders; 2008. pp. 168-227 en 372-373.
van Schaïk R. Een samenleving in verandering: de periode van de elfde en twaalfde eeuw. In: Duijvendak MGJ, Feenstra H, Hillenga M, Santing C. Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen. Zwolle: Waanders; 2008. pp. 124-167 en 370-372.
van Herwaarden J. Geloof en geloofsuitingen in de late Middeleeuwen in de Nederlanden: Jeruzalembedevaarten, lijdensdevotie en kruiswegverering. In: van de Laar PT, Margry PJ, Santing C. Een profane pelgrimage naar de Middeleeuwen. Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2005. pp. 35-82.
van Herwaarden J. Geloof en samenleving: Eucharistische devotie en de verering voor het Lijden van Jezus. In: van de Laar PT, Margry PJ, Santing C. Een profane pelgrimage naar de Middeleeuwen. Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2005. pp. 21-34.

Pagina's