Bibliografie

van Engen H. Gerard van Voorne en de Vijfde Partie van de Spiegel historiael. In: Besamusca B, Sleiderink R, Warnar G, editors. De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Vol 119. Hilversum: Verloren; 2009. p. 31-45. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 119).
Scheepsma WF. Het venijn van broeder Ijsewijn. In: Besamusca B, Sleiderink R, Warnar G, editors. De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Vol 119. Hilversum: Verloren; 2009. p. 143-59. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 119).
Kestemont M. Bloemlezen uit Velthem. Handschrift Wenen, Ö.N.B. Cod. 13.708 te Herne ten tijde van het Westers Schisma. In: Besamusca B, Sleiderink R, Warnar G, editors. De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Vol 119. Hilversum: Verloren; 2009. p. 251-66. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 119).