Bibliografie

Lambooij HT. Een Friese kanunnik op het breukvlak van twee tijdperken: Sibrandus Leo, ca. 1528-1583. In: Janssens H, editor. Internationale netwerken in een periode van transformatie. Vol 19. Averbode: Werkgroep norbertijner geschiedenis in de Nederlanden; 2009. p. 53-68. (Bijdragen van de contactdag ; vol 19). Abstract
Lambooij HT. Hagiografie in een Fries klooster. In: Van de Perre S, editor. Omgang met norbertijner heiligen. Achtergronden en vormgeving van de heiligenverering in de orde van Prémontré. Vol 8. Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 1998. p. 31-49. (Bijdragen van de contactdag; vol 8). Abstract