Bibliografie

van Steensel A, Chalumeau B. Water, land en dijken. Het ontstaan van middeleeuws Noord-Beveland. In: van Engen H, Nijdam H, van Vliet K, editors. Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. Hilversum: Verloren; 2021. p. 127-38.
Looper B, Santing C, van Steensel A. Religieuze verenigingen. Zorgen voor de naasten. In: Mulder-Bakker AB, Bremmer Jr RH, editors. Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580. Zutphen: Walburg Pers; 2021. p. 82-99.
Masure H. Poor boxes, guild ethic and community building in Brabant, ca. 1250-1600. In: Colson J, van Steensel A, editors. Cities and solidarities : urban communities in pre-modern Europe. Abingdon: Routledge; 2017. p. 115-31. (Routledge research in early modern history).