Bibliografie

Noomen PN. Middeleeuws Westerwolde. In: Abbes J, Bakker J, Roelevink B, Spek T, Volders G, Wegman R, editors. Landschapsbiografie van Westerwolde. Assen: Van Gorcum; 2021. p. 102-123, p. 574-5 en p. 589-90.
Noomen PN. Rinsumageest en de Bunonen. In: van Engen H, Nijdam H, van Vliet K, editors. Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. Hilversum: Verloren; 2021. p. 21-33.
Noomen PN. De Premonstratenzer kloosters en de Friese adelswereld. In: Janssens H, editor. Norbertijnen in Westlauwers Friesland. Vol 10. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2000. p. 25-45. (Bijdragen van de contactdag; vol 10). Abstract
Noomen PN. Leeuwarden in de middeleeuwen. In: Kunst R, editor. Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland. Franeker: Uitgeverij Van Wijnen; 1999. p. 46-77.
Bijsterveld AJ, Noomen PN, Thissen B. Der niederländische Fernbesitz der Abtei Echternach im Früh- und Hochmittelalter. In: Ferrari MC, Schroeder J, Trauffler H, editors. Die Abtei Echternach 698-1998. Vol 15. Luxemburg: Centre luxembourgeois de documentation et d'études médiévales-Institut d'Echternach; 1998. p. 203-28. (Publications du CLUDEM; vol 15).
Noomen PN. De familie Cammingha in de middeleeuwen. Haar relatie met de stad Leeuwarden en haar positie in Oostergo. In: Leeuwarder Historische Reeks. Vol 10. Leeuwarden: Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden; 1997. p. 10-98.