Bibliografie

Van Lani S. De woonst van de premonstratenzer pastoor, uitvalsbasis voor de nabije parochiezorg. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 85-91.
Appelmans J, Meijns BL. Het graafschap Vlaanderen, exemplarisch voor de premonstratenzer kloosterstichtingen in de middeleeuwen? In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 60-3.
Ardura B, Janssens H. In het spoor van Norbert van Gennep Christus navolgen. Een levensideaal in dienst van God en van de Kerk. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen . Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 10-3.
Van Lani S. Met eydel handen aanveert men geene winninghe. Landbouw, economie en landschap. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 71-8.
Van Osta J. Orgelbouwkunst als splendor cultus. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 174-8.
Macarenko A. Ego fr(ater) heinric(us) eccl(esi)e in bona spe […] hec uolumnia manu (et) calamo scripsi. De Bijbel van Bonne-Espérance uit 1135. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 139-41.
Vande Winkel G. Het kaartboek van de Ninoofse abdij (1641-1654) door landmeter Philips de Dijn. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 83-4.
Caspers CM. Bronnen van inspiratie. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 121-3.
de Boer DE. Super omnes clericos Frisie sui temporis peritus. Een geleerde norbertijn op reis door middeleeuws Europa. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 133-4.
Appelmans J. Bedevaarten, processies en relieken. Heiligenverering bij premonstratenzers en premonstratenzerinnen. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 115-20.