Bibliografie

Exporteer 31 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur is Boer, Dick E.H. de  [Alle filters opschonen]
2021
de Boer, D. E. H. (2021). Memento muri. Stervenvermaningen als teken aan de wand. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 455-469). Hilversum: Verloren.
de Boer, D. E. H. (2021). Super omnes clericos Frisie sui temporis peritus. Een geleerde norbertijn op reis door middeleeuws Europa. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 133-134). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
2018
de Boer, D. E. H. (2018). Saint Martin, Saint Montan(t) and the early rooting of Christianity in the Pays-de-Gaume. In M. Kars, van Oosten, R., Roxburgh, M. A., & Verhoeven, A. (Red.), Rural riches & royal rags? Studies on medieval and modern archaeology, presented to Frans Theuws (pp. 69-74). Zwolle: spa.
de Boer, D. E. H. (2018). Sur les traces d’Emo, Le voyage d’un abbé curieux et furieux à Rome en l’an 1212. In M. Plouvier (Red.), Mobilité et stabilité chez les Prémontrés. Guerres, catastrophes et calamités. Actes officiels des 38e et 39e colloques du Centre d’Études et de Recherches Prémontrées. Amiens, 2012 - Troyes, 2013 (Vol. 38-39, pp. 9-18). Laon: Centre d’Études et de Recherches Prémontrées.
2013
Scheler, D. (2013). Arnold Heymerick: Persuasio de cappata religione non ineunda ante puberes annos. In D. E. H. de Boer & Kwiatkowski, I. (Red.), Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion (Vol. 1, pp. 131-170). Münster: Aschendorff.
de Boer, D. E. H. (2013). De Moderne Devotie: reflectie, educatie en sociale-culturele cohesie in de Duits-Nederlandse grensregio. In D. E. H. de Boer & Kwiatkowski, I. (Red.), Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion (Vol. 1, pp. 9-28). Münster: Aschendorff.
de Boer, D. E. H. (2013). De Moderne Devotie: reflectie, educatie en sociale-culturele cohesie in de Duits-Nederlandse grensregio. In D. E. H. de Boer & Kwiatkowski, I. (Red.), Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion (Vol. 1, pp. 9-28). Münster: Aschendorff.
Kwiatkowski, I. (2013). Devotio und religiöse Praxis: Die Ratschläge des Kartäusers Dionysius Ryckel. In D. E. H. de Boer & Kwiatkowski, I. (Red.), Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion (Vol. 1, pp. 85-116). Münster: Aschendorff.
Scheler, D. (2013). Die "neuen Frommen" in der Sicht eines "alten Frommen". In D. E. H. de Boer & Kwiatkowski, I. (Red.), Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion (Vol. 1, pp. 117-130). Münster: Aschendorff.
van der Ploeg, B. J. (2013). Gosewijn van Halen op het raakvlak van Humanisme en Moderne Devotie. In D. E. H. de Boer & Kwiatkowski, I. (Red.), Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion (Vol. 1, pp. 171-194). Münster: Aschendorff.
Wanka, V. (2013). Sind Fraterherren Marginalexistenzen im kulturpsychologischen Transformationsprozess zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit?. In D. E. H. de Boer & Kwiatkowski, I. (Red.), Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion (Vol. 1, pp. 195-207). Münster: Aschendorff.
Schlusemann, R. (2013). Von der IJssel bis Ostwestfalen: ein Kulturgebiet?. In D. E. H. de Boer & Kwiatkowski, I. (Red.), Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion (Vol. 1, pp. 57-84). Münster: Aschendorff.
Staubach, N. (2013). Zwischen partikularer Identität und universalem Anspruch: Einheit und Vielfalt der Devotio moderna. In D. E. H. de Boer & Kwiatkowski, I. (Red.), Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion (Vol. 1, pp. 29-56). Münster: Aschendorff.
2012
de Boer, D. E. H. (2012). In het voetspoor van Emo. De reis van een premonstratenzer proost naar Rome in 1211-1212. In H. Janssens (Red.), Reizen in woelige tijden (Vol. 22, pp. 7-20). Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
2011
de Boer, D. E. H. (2011). Emo’s Reis. Een historisch culturele ontdekkingstocht door Europa in 1212 (p. 496). Leeuwarden: Friese Pers Boekerij-Uitgeverij Noordboek.
de Boer, D. E. H. (2011). Metra de Morte. Eine lateinische Totenklage über den verstorbenen Graf Guy von Blois (1397), als Teil der sich entwickelnden Memoriakultur. In R. de Weijert, Ragetli, K., Bijsterveld, A. J. A., & van Arenthals, J. (Red.), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren (Vol. 137, pp. 131-145). Hilversum: Verloren.
2001
Koopstra, M. (2001). De Duitse Orde in Drente: stichting en bezitsverwerving van de commanderij Bunne. In D. E. H. de Boer, Gleba, G., & Holbach, R. (Red.), ".. in guete freuntlichen nachbarlichen verwantnus und hantierung.." : Wanderung von Personen, Verbreitung von Ideen, Austausch von Waren in den niederländischen und deutschen Küstenregionen vom 13. - 18. Jahrhundert (Vol. 6, pp. 271-302). Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg.
Meijer, F. (2001). "Pruyscher saken". Utrechtse Duitse Orderidders en Pruisen. In D. E. H. de Boer, Gleba, G., & Holbach, R. (Red.), ".. in guete freuntlichen nachbarlichen verwantnus und hantierung.." : Wanderung von Personen, Verbreitung von Ideen, Austausch von Waren in den niederländischen und deutschen Küstenregionen vom 13. - 18. Jahrhundert (Vol. 6, pp. 241-270). Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg.
Gleba, G. (2001). "Uthgyffte vor etten kost in market to Deventer". Westfälische Klöster als Geschäftspartner in niederländischen Städten. In D. E. H. de Boer, Gleba, G., & Holbach, R. (Red.), ".. in guete freuntlichen nachbarlichen verwantnus und hantierung ..". Wanderung von Personen, Verbreitung von Ideen, Austausch von Waren in den niederländischen und deutschen Küstenregionen vom 13.-18. Jahrhundert (Vol. 6, pp. 303-324). Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg.
1998
van den Hombergh, F. A. H. (1998). Brugman en de brandende ijver: het bericht over zijn preken te Groningen in 1452. In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 240-255). Assen: Van Gorcum.
Hermans, J. M. M. (1998). Cisterciënzer handschriften uit Groningen, waaronder een handschrift uit het Zuid-Groningse klooster Essen/Jesse (1474). In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 256-268). Assen: Van Gorcum.
Mulder-Bakker, A. B. (1998). De vrede van abten. In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 3-17). Assen: Van Gorcum.

Pagina's