Bibliografie

Van Lani S. De abdij van Park en haar netwerk van pastorieën. In: Bastiaensen J, Caimo K, Cijffers-Rovers B, Hopstaken J, Van Lani S, editors. Monumenten van zielzorg. Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850. Leuven: Davidsfonds; 2010. p. 98-113.
Van Lani S. De abdij van Park en haar netwerk van pastorieën. In: Bastiaensen J, Caimo K, Cijffers-Rovers B, Hopstaken J, Van Lani S, editors. Monumenten van zielzorg. Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850. Leuven: Davidsfonds; 2010. p. 98-113.
Van Lani S. De norbertijnenabdij van Park-Heverlee en haar netwerk van pastorieën. In: Janssens H, editor. Norbertijnse pastorieën in het hertogdom Brabant. Vol 20. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2010. p. 47-57. (Bijdragen van de contactdag; vol 20). Abstract
Bastiaensen J, Hopstaken J. Drie pastorieën van de abdij Tongerlo in één beekdal: Essen, Kalmthout en Roosendaal. In: Bastiaensen J, Caimo K, Cijffers-Rovers B, Hopstaken J, Van Lani S, editors. Monumenten van zielzorg. Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850. Leuven: Davidsfonds; 2010. p. 48-97.
Cijffers-Rovers B. Witheren buiten de abdijmuren. In: Bastiaensen J, Caimo K, Cijffers-Rovers B, Hopstaken J, Van Lani S, editors. Monumenten van zielzorg. Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850. Leuven: Davidsfonds; 2010. p. 17-47.
Caimo K. Pastorieën van de abdij van Park. In: Bastiaensen J, Caimo K, Cijffers-Rovers B, Hopstaken J, Van Lani S, editors. Monumenten van zielzorg. Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850. Leuven: Davidsfonds; 2010. p. 114-213.
Van Lani S. De norbertijnenabdij van Park-Heverlee en haar netwerk van pastorieën. Haachts oudheid- en geschiedkundig tijdschrift. 2009;24(1):4-17.
Klinckaert J, Suenens K, Vanhoutte J, Van Lani S. Catalogus. In: Van Lani S, Belmans G, Suenens K, editors. In Godsnaam! 1000 jaar kloosters. Heverlee: Museum Abdij van Park vzw; 2007. p. 35-105.
Suenens K. Abdijen en kloosters. Een geschiedenis in vogelvlucht. In: Van Lani S, Belmans G, Suenens K, editors. In Godsnaam! 1000 jaar kloosters. Heverlee: Museum Abdij van Park vzw; 2007. p. 21-33.
Van Lani S. De Abdij van Park. Een eeuwenoude erfgoedsite van internationaal belang. In: Van Lani S, Belmans G, Suenens K, editors. In Godsnaam! 1000 jaar kloosters. Heverlee: Museum Abdij van Park vzw; 2007. p. 5-11.