Bibliografie

Bleisch N, Drummond H. Op zoek naar de verborgen schat in het Antifonarium Tsgrooten. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 165-8.
Wouters J. Filip van Harvengt, tweede abt van Bonne-Espérance. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 41-3.
Van Lani S. De woonst van de premonstratenzer pastoor, uitvalsbasis voor de nabije parochiezorg. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 85-91.
Mol JA. De expansie en aanwezigheid van de premonstratenzers in de Friese landen tot 1600. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 64-7.
Janssens H. Als de Bliksem. Norberts biografie met glasramen. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 14-26.
Van Lani S. Met eydel handen aanveert men geene winninghe. Landbouw, economie en landschap. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 71-8.
Van Osta J. Orgelbouwkunst als splendor cultus. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 174-8.
Appelmans J, Leinsle UG. Wetenschap en onderwijs. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 124-9.
Vande Winkel G. Het kaartboek van de Ninoofse abdij (1641-1654) door landmeter Philips de Dijn. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 83-4.
Appelmans J, Meijns BL. Het graafschap Vlaanderen, exemplarisch voor de premonstratenzer kloosterstichtingen in de middeleeuwen? In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 60-3.