Bibliografie

Vande Winkel G. Ninove, een Vlaamse premonstratenzer abdij op de grens van Brabant en op het breukvlak van stad en plateland. In: Janssens H, editor. De premonstratenzer Abdijkerk van Ninove. Barokke pracht in luister hersteld. Vol 26. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2016. p. 7-12. (Bijdragen van de contactdag; vol 26).
Van Lani S. Het voormalige Norbertinessenklooster van Gempe (’s Hertogeneiland) in Sint-Joris-Winge. In: Janssens H, editor. Zusterkloosters in de Premonstratenzer Orde. Vol 25. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2015. p. 67-73. (Bijdragen van de contactdag; vol 25). Abstract
Kuijpers J. Het klooster Keijserbosch in het Land van Horn. In: Janssens H, editor. Zusterkloosters in de Premonstratenzer Orde. Vol 25. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2015. p. 55-66. (Bijdragen van de contactdag; vol 25). Abstract
Ehlers-Kisseler I. Neuere Forschungen zur Entstehung und Entwicklung der Frauengemeinschaften im Prämonstratenserorden. In: Janssens H, editor. Zusterkloosters in de Premonstratenzer Orde. Vol 25. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2015. p. 7-31. (Bijdragen van de contactdag; vol 25). Abstract
Bosmans J. Het Norbertinessenklooster Sint-Gerlach te Houthem. 1200-1800. In: Janssens H, editor. Zusterkloosters in de Premonstratenzer Orde. Vol 25. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2015. p. 33-54. (Bijdragen van de contactdag; vol 25). Abstract
Marinus MJ. De Sint-Michielsabdij en de Antwerpenaren. Geschiedenis van een bewogen relatie. In: Janssens H, editor. Getuigenissen van een groots verleden. Materiële sporen van de Antwerpse Sint-Michielsabdij. Vol 24. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2014. p. 7-11. (Bijdragen van de contactdag; vol 24). Abstract
Bijnen J. Norbertijner pastorijen in de Kempen, van pastorijen tot particuliere buitenplaatsen. In: Janssens H, editor. Getuigenissen van een groots verleden. Materiële sporen van de Antwerpse Sint-Michielsabdij. Vol 24. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2014. p. 13-20. (Bijdragen van de contactdag; vol 24). Abstract
Janssens H. De abdij van Floreffe (1121-1796). Beknopte situatieschets. In: Janssens H, editor. Invloed van Waalse norbertijnenabdijen in Limburg: Beaurepart en Floreffe. Vol 23. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2013. p. 7-14. (Bijdragen van de contactdag; vol 23). Abstract
Hendriks G. De invloed van de abdij van Floreffe in Houthalen en Overpelt. In: Janssens H, editor. Invloed van Waalse norbertijnenabdijen in Limburg: Beaurepart en Floreffe. Vol 23. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2013. p. 15-24. (Bijdragen van de contactdag; vol 23). Abstract