Bibliografie

Van Lani S. De norbertijnenabdij van Park-Heverlee en haar netwerk van pastorieën. In: Janssens H. Norbertijnse pastorieën in het hertogdom Brabant. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2010. pp. 47-57.
Minnen B. Den heylighen Sant al in Brabant. Wezemaal, Europees centrum van de Sint-Jobsdevotie in de 15de en 16de eeuw. In: Janssens H. Internationale netwerken in een periode van transformatie. Averbode: Werkgroep norbertijner geschiedenis in de Nederlanden; 2009. pp. 35-52.
Lambooij HTM. Een Friese kanunnik op het breukvlak van twee tijdperken: Sibrandus Leo, ca. 1528-1583. In: Janssens H. Internationale netwerken in een periode van transformatie. Averbode: Werkgroep norbertijner geschiedenis in de Nederlanden; 2009. pp. 53-68.
Hogenstein CM. De stad Deventer waarin de Bergkerk floreerde. De Gouden Eeuw van Deventer. In: Janssens H. Internationale netwerken in een periode van transformatie . Averbode: Werkgroep norbertijner geschiedenis in de Nederlanden; 2009. pp. 7-16.
Janssens H. De la fondation du monastère par les augustins de Sept-Fontaines en 1413 à sa suppression lors de la Révolution française. In: Cauchies J-M, Collet-Lombard M-A. Le miracle du Saint Sang: Bois-Seigneur-Isaac 1405-2005. Actes du colloque organisé au prieuré des Prémontrés de Bois-Seigneur-Isaac (Belgique, Brabant wallon) les 13 et 14 mai 200 Berlin: LIT; 2009. pp. 207-225.
Frese W. Varlar und sein Priorat Deventer. In: Janssens H. Internationale netwerken in een periode van transformatie. Averbode: Werkgroep norbertijner geschiedenis in de Nederlanden; 2009. pp. 17-33.
Janssens H. Het ontstaan van de abdij van Averbode. Mededelingenblad van “Heemkring Averbode” - Scherpenheuvel-Zichem. 2009;35(2):22-29.
Veldman P. Als parels in het goud. Enkele kunsthistorische hoogtepunten uit het kunstpatrimonium van de Brabantse witheren. In: Janssens H. Kunst en handschriftenbezit van de norbertijnenabdijen. Averbode: Werkgroep norbertijner geschiedenis in de Nederlanden; 2008. pp. 27-43.
Raaphorst M. De middeleeuwse handschriften in de abdij van Berne en de website Medieval Manuscripts in Dutch Collections. In: Janssens H. Kunst en handschriftenbezit van de norbertijnenabdijen. Averbode: Werkgroep norbertijner geschiedenis in de Nederlanden; 2008. pp. 15-26.
Kelders A. Kloosters op de Kunstberg. Handschriften uit de abdijen van Park en Tongerlo in de Koninklijke Bibliotheek van België. In: Janssens H. Kunst en handschriftenbezit van de norbertijnenabdijen. Averbode: Werkgroep norbertijner geschiedenis in de Nederlanden; 2008. pp. 7-14.

Pagina's