Bibliografie

Janssens H. De abdij van Floreffe (1121-1796). Beknopte situatieschets. In: Janssens H. Invloed van Waalse norbertijnenabdijen in Limburg: Beaurepart en Floreffe. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2013. pp. 7-14.
Hendriks G. De invloed van de abdij van Floreffe in Houthalen en Overpelt. In: Janssens H. Invloed van Waalse norbertijnenabdijen in Limburg: Beaurepart en Floreffe. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2013. pp. 15-24.
Maesen M. De norbertijnen in Rekem: verdwenen maar niet vergeten. In: Janssens H. Invloed van Waalse norbertijnenabdijen in Limburg: Beaurepart en Floreffe. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2013. pp. 31-37.
de Boer DEH. In het voetspoor van Emo. De reis van een premonstratenzer proost naar Rome in 1211-1212. In: Janssens H. Reizen in woelige tijden. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2012. pp. 7-20.
Appelmans J. De politieke context van het premonstratenzer Iter Italicum: de Romereizen van Diederik van Tuldel (°1419-†1494). In: Janssens H. Reizen in woelige tijden. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2012. pp. 21-46.
Monsieur C. Typologie van de bronnen voor de liturgische vieringen in de Orde van Prémontré: een beknopt historisch overzicht. In: Janssens H. Premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden: Liturgische handschriften (13de-16de eeuw). Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2011. pp. 7-14.
Watteeuw L. De verluchting van het Antifonarium Tsgrooten. De verspreiding van de Gents-Brugse stijl in Brabant omstreeks 1520. In: Janssens H. Premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden: Liturgische handschriften (13de-16de eeuw). Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2011. pp. 49-54.
Long SA. Hymns in the Tsgrooten Antiphoner. In: Janssens H. Premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden: Liturgische handschriften (13de-16de eeuw). Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2011. pp. 45-48.
Mannaerts P. Musicologische verkenning vanuit het Antifonarium Tsgrooten (1522). In: Janssens H. Premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden: Liturgische handschriften (13de-16de eeuw). Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2011. pp. 31-43.
Behrendt I. Liturgische handschriften met muzieknotatie in de premonstratenzer abdijen Grimbergen, Tongerlo, Park en Averbode: wat is voorhanden en welke zijn premonstratenzer handschriften?. In: Janssens H. Premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden: Liturgische handschriften (13de-16de eeuw). Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2011. pp. 15-29.

Pagina's