Bibliografie

Janssens H. De abdij van Floreffe (1121-1796). Beknopte situatieschets. In: Janssens H, editor. Invloed van Waalse norbertijnenabdijen in Limburg: Beaurepart en Floreffe. Vol 23. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2013. p. 7-14. (Bijdragen van de contactdag; vol 23). Abstract
Janssens H. De abdij van Floreffe (1121-1796). Beknopte situatieschets. In: Janssens H, editor. Invloed van Waalse norbertijnenabdijen in Limburg: Beaurepart en Floreffe. Vol 23. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2013. p. 7-14. (Bijdragen van de contactdag; vol 23). Abstract
Hendriks G. De invloed van de abdij van Floreffe in Houthalen en Overpelt. In: Janssens H, editor. Invloed van Waalse norbertijnenabdijen in Limburg: Beaurepart en Floreffe. Vol 23. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2013. p. 15-24. (Bijdragen van de contactdag; vol 23). Abstract
Appelmans J. De politieke context van het premonstratenzer Iter Italicum: de Romereizen van Diederik van Tuldel (°1419-†1494). In: Janssens H, editor. Reizen in woelige tijden. Vol 22. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2012. p. 21-46. (Bijdragen van de contactdag; vol 22). Abstract
de Boer DE. In het voetspoor van Emo. De reis van een premonstratenzer proost naar Rome in 1211-1212. In: Janssens H, editor. Reizen in woelige tijden. Vol 22. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2012. p. 7-20. (Bijdragen van de contactdag; vol 22). Abstract
Behrendt I. Liturgische handschriften met muzieknotatie in de premonstratenzer abdijen Grimbergen, Tongerlo, Park en Averbode: wat is voorhanden en welke zijn premonstratenzer handschriften? In: Janssens H, editor. Premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden: Liturgische handschriften (13de-16de eeuw). Vol 21. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2011. p. 15-29. (Bijdragen van de contactdag; vol 21). Abstract
Monsieur C. Typologie van de bronnen voor de liturgische vieringen in de Orde van Prémontré: een beknopt historisch overzicht. In: Janssens H, editor. Premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden: Liturgische handschriften (13de-16de eeuw). Vol 21. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2011. p. 7-14. (Bijdragen van de contactdag; vol 21). Abstract
Watteeuw L. De verluchting van het Antifonarium Tsgrooten. De verspreiding van de Gents-Brugse stijl in Brabant omstreeks 1520. In: Janssens H, editor. Premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden: Liturgische handschriften (13de-16de eeuw). Vol 21. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2011. p. 49-54. (Bijdragen van de contactdag; vol 21). Abstract
Long SA. Hymns in the Tsgrooten Antiphoner. In: Janssens H, editor. Premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden: Liturgische handschriften (13de-16de eeuw). Vol 21. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2011. p. 45-8. (Bijdragen van de contactdag; vol 21). Abstract
Mannaerts P. Musicologische verkenning vanuit het Antifonarium Tsgrooten (1522). In: Janssens H, editor. Premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden: Liturgische handschriften (13de-16de eeuw). Vol 21. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2011. p. 31-43. (Bijdragen van de contactdag; vol 21). Abstract