Bibliografie

van Winter JM. Utrecht de moeder van Dorestat. De verhouding tussen twee vroeg-middeleeuwse nederzettingen en hun kerken in het grensgebied van Friezen en Franken. In: van Winter JM, editor. Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding. Vol 167. Hilversum: Verloren; 2017. p. 51-6. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 167).
van Winter JM. Zijn de Regimina duodecim mensium als kloostergeneeskunde te beschouwen? In: van Winter JM, editor. Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding. Vol 167. Hilversum: Verloren; 2017. p. 305-10. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 167).
van Winter JM. Utrecht de moeder van Dorestat. De verhouding tussen twee vroeg-middeleeuwse nederzettingen en hun kerken in het grensgebied van Friezen en Franken. In: van Winter JM, editor. Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding. Vol 167. Hilversum: Verloren; 2017. p. 51-6. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 167).
van Winter JM. Middenrijks Friesland een Markgraafschap? In: van Winter JM, editor. Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding. Vol 167. Hilversum: Verloren; 2017. p. 135-60. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 167).
van Winter JM. Zijn de Regimina duodecim mensium als kloostergeneeskunde te beschouwen? In: van Winter JM, editor. Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding. Vol 167. Hilversum: Verloren; 2017. p. 305-10. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 167).
van Winter JM. Eetgewoonten in de Utrechtse Sint-Paulusabdij. In: van Winter JM, editor. Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding. Vol 167. Hilversum: Verloren; 2017. p. 313-28. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 167).
van Winter JM. Middenrijks Friesland een Markgraafschap? In: van Winter JM, editor. Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding. Vol 167. Hilversum: Verloren; 2017. p. 135-60. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 167).
van Winter JM. Eetgewoonten in de Utrechtse Sint-Paulusabdij. In: van Winter JM, editor. Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding. Vol 167. Hilversum: Verloren; 2017. p. 313-28. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 167).
van Winter JM. Utrecht met HisGis. Een onderzoek naar bezitsverhoudingen in het Nedersticht van Utrecht in de Middeleeuwen. In: van Winter JM, editor. Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding. Vol 167. Hilversum: Verloren; 2017. p. 67-101. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 167).