Bibliografie

Wood IN. Reform and the Merovingian church. In: Meens R, van Espelo D, van den Hoven van Genderen AJ(B), Raaijmakers J, van Renswoude I, van Rhijn C, editors. Religious Franks. Religion and Power in the Frankish Kingdoms: Studies in Honour of Mayke de Jong. Manchester: Manchester University Press; 2016. p. 95-111.
Diem A. The Carolingians and the Regula Benedicti. In: Meens R, van Espelo D, van den Hoven van Genderen AJ(B), Raaijmakers J, van Renswoude I, van Rhijn C, editors. Religious Franks. Religion and Power in the Frankish Kingdoms: Studies in Honour of Mayke de Jong. Manchester: Manchester University Press; 2016. p. 243-61.
van den Hoven van Genderen AJ. In steen gebeiteld. Utrechtse kanunniken en hun grafzerken: de samenhang met administratieve veranderingen. In: Bitter P, Bonenkampová V, Goudriaan K, editors. Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2013. p. 23-35.
van den Hoven van Genderen AJ. Rebell ende ongehoirsam. Problemen rond de hervorming van de Utrechtse Paulusabdij (1420-1455). In: van Engen H, van Vliet K, editors. De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht. Vol 130. Hilversum: Verloren; 2012. p. 201-58. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 130).
van den Hoven van Genderen AJ. Memoria and Amende Honorable in the Utrecht Collegiate Chapter of St. Mary. In: de Weijert R, Ragetli K, Bijsterveld AJA, van Arenthals J, editors. Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren. Vol 137. Hilversum: Verloren; 2011. p. 235-50. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 137).
van den Hoven van Genderen AJ, Trio P. Old Stories and New Themes: an Overview of the Historiography of Confraternities in the Low Countries from the Thirteenth to the Sixteenth Centuries. In: Religious and laity in Western Europe. 1000-1400. Interaction, negotiation and power. Vol 2. Turnhout: Brepols; 2006. p. 357-84. (Europa sacra; vol 2).
van den Hoven van Genderen AJ. Remembrance and "Memoria". The descriptions of four churches compared. In: van Bueren T, editor. Care for the here and the hereafter. Memoria, art and ritual in the Middle Ages . Vol 13. Turnhout: Brepols; 2005. p. 267-90. (Museums at the Crossroads; vol 13).
van den Hoven van Genderen AJ. Utrecht canons, death and funeral regulations. In: van Bueren T, editor. Care for the here and the hereafter. Memoria, art and ritual in the Middle Ages . Vol 13. Turnhout: Brepols; 2005. p. 155-89. (Museums at the Crossroads; vol 13).
van den Hoven van Genderen AJ. Een ordinarius uit 1576 voor de votiefmissen op de dagen van de week in het kapittel van Sint-Marie te Utrecht. In: Stuip REV, editor. Meer dan muziek alleen. In memoriam Kees Vellekoop. Hilversum: Verloren; 2004. p. 143-70. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek).