Bibliografie

van den Hoven van Genderen AJ. Een ordinarius uit 1576 voor de votiefmissen op de dagen van de week in het kapittel van Sint-Marie te Utrecht. In: Stuip REV, editor. Meer dan muziek alleen. In memoriam Kees Vellekoop. Hilversum: Verloren; 2004. p. 143-70. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek).
van Vliet K. De stad van de burgers (1122-1304). In: Bruin DRE, Hart PD 'T, van den Hoven van Genderen AJ(B), Pietersma A, editors. 'Een paradijs vol weelde'. Geschiedenis van de stad Utrecht. Utrecht: Matrijs; 2000. p. 73-111.
van Vliet K. De stad van de bisschop (circa 625-1122). In: Bruin DRE, Hart PD 'T, van den Hoven van Genderen AJ(B), Pietersma A, editors. 'Een paradijs vol weelde'. Geschiedenis van de stad Utrecht. Utrecht: Matrijs; 2000. p. 45-71.
van den Hoven van Genderen AJ. Op het toppunt van de macht (1304-1528). In: Bruin DRE, Hart PD 'T, van den Hoven van Genderen AJ(B), Pietersma A, editors. 'Een paradijs vol weelde'. Geschiedenis van de stad Utrecht. Utrecht: Matrijs; 2000. p. 113-89.
van den Hoven van Genderen AJ. Op het toppunt van de macht (1304-1528). In: Bruin DRE, Hart PD 'T, van den Hoven van Genderen AJ(B), Pietersma A, editors. 'Een paradijs vol weelde'. Geschiedenis van de stad Utrecht. Utrecht: Matrijs; 2000. p. 113-89.
van Schaik AH. Een nieuwe heer en een andere leer (1528-1618). In: Bruin DRE, Hart PD 'T, van den Hoven van Genderen AJ(B), Pietersma A, editors. 'Een paradijs vol weelde'. Geschiedenis van de stad Utrecht. Utrecht: Matrijs; 2000. p. 191-249.
de Groot HL. Van strijdhamer tot bisschopsstaf (de vroegste geschiedenis tot circa 925). In: Bruin DRE, Hart PD 'T, van den Hoven van Genderen AJ(B), Pietersma A, editors. 'Een paradijs vol weelde'. Geschiedenis van de stad Utrecht. Utrecht: Matrijs; 2000. p. 11-43.
van den Hoven van Genderen AJ. Registers en rekeningen. Een voorbeeld van middeleeuwse administratie en verschriftellijking. In: Erkelenz-Buttinger ESC, editor. De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving. Aangeboden aan prof.dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan de UvA. Hilversum: Verloren; 1997. p. 168-88.