Bibliografie

van den Hoven van Genderen AJ (B). ‘De intensiteit van het religieus gevoel’. De legaten van de Leidse proost Nicolaas van Lavennis in perspectief. In: van Engen H, Nijdam H, van Vliet K. Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. Hilversum: Verloren; 2021. pp. 443-453.
van den Hoven van Genderen AJ (B). 1220. Hemel en hel in Schelluinen. In: Heerma van Voss L, 't Hart M, Davids K, Fatah-Black K, Lucassen L, Touwen J, e.a. Wereldgeschiedenis van Nederland. Amsterdam: Ambo-Anthos-Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis; 2018. pp. 113-118.
van den Hoven van Genderen AJ (B). 1507. De wereld volgens Jan Ruysch. In: Heerma van Voss L, 't Hart M, Davids K, Fatah-Black K, Lucassen L, Touwen J, e.a. Wereldgeschiedenis van Nederland. Amsterdam: Ambo-Anthos-Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis; 2018. pp. 161-166.
van den Hoven van Genderen AJ (B). De lange weg van een onooglijke oorkonde. In: Jaski B, Mostert M, van Vliet K. Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. Hilversum: Verloren; 2018. pp. 158-165.
van den Hoven van Genderen AJ (B). Kerkelijk leven en scholing. In: Cerutti F, Mulder R, Stamkot B, de Vries A. Tien eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad. Utrecht: Matrijs; 2018. pp. 148-169 en 613-614.
Wood IN. Reform and the Merovingian church. In: Meens R, van Espelo D, van den Hoven van Genderen AJ (B), Raaijmakers J, van Renswoude I, van Rhijn C. Religious Franks. Religion and Power in the Frankish Kingdoms: Studies in Honour of Mayke de Jong. Manchester: Manchester University Press; 2016. pp. 95-111.
Diem A. The Carolingians and the Regula Benedicti. In: Meens R, van Espelo D, van den Hoven van Genderen AJ (B), Raaijmakers J, van Renswoude I, van Rhijn C. Religious Franks. Religion and Power in the Frankish Kingdoms: Studies in Honour of Mayke de Jong. Manchester: Manchester University Press; 2016. pp. 243-261.
Goosmann E, Meens R. A mirror of princes who opted out: Regino of Prüm and royal monastic conversion. In: Meens R, van Espelo D, van den Hoven van Genderen AJ (B), Raaijmakers J, van Renswoude I, van Rhijn C. Religious Franks. Religion and Power in the Frankish Kingdoms: Studies in Honour of Mayke de Jong. Manchester: Manchester University Press; 2016. pp. 297-313.

Pagina's