Bibliografie

van Schaïk R. Een samenleving in verandering: de periode van de elfde en twaalfde eeuw. In: Duijvendak MGJ, Feenstra H, Hillenga M, Santing C. Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen. Zwolle: Waanders; 2008. pp. 124-167 en 370-372.
van Schaïk R. Binnen- en buitendijks: geschiedenis tot het einde van de achttiende eeuw. In: Collenteur G, van Schaïk R, de Valk A. Onder vele torens. Een geschiedenis van de gemeente Bedum. Bedum: Profiel; 2002. pp. 15-47.
van Schaïk R. Binnen- en buitendijks: geschiedenis tot het einde van de achttiende eeuw. In: Collenteur G, van Schaïk R, de Valk A. Onder vele torens. Een geschiedenis van de gemeente Bedum. Bedum: Profiel; 2002. pp. 15-47.
van Schaïk R. Hel en hemel. Aspecten van middeleeuws geloofsleven in de Friese landen. In: Knol E, Hermans JMM, Driebergen M. Hel en hemel. De Middeleeuwen in het Noorden. Catalogus van de tentoonstelling in het Groninger Museum 13 april - 2 september. Groningen: Groninger Museum; 2001. pp. 166-177.
van Spijker I't. Een matte biografie, een heiligenleven met allure: de dertiende-eeuwse Vita Siardi. In: de Boer DEH, Nip RIA, van Schaïk R. Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen. Assen: Van Gorcum; 1998. pp. 187-199.
van Schaïk R. Veertiende-eeuwse missaalfragmenten in Oldenburg. Een nieuw testimonium van de middeleeuwse Walfridus-cultus. In: de Boer DEH, Nip RIA, van Schaïk R. Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen. Assen: Van Gorcum; 1998. pp. 225-239.
Boersma JW. Zweeloo: kerk en kerspel in protohistorisch perspectief. In: de Boer DEH, Nip RIA, van Schaïk R. Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen. Assen: Van Gorcum; 1998. pp. 167-186.

Pagina's