Bibliografie

Boersma JW. Zweeloo: kerk en kerspel in protohistorisch perspectief. In: de Boer DEH, Nip RIA, van Schaïk R. Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen. Assen: Van Gorcum; 1998. pp. 167-186.
van Schaïk R. Veertiende-eeuwse missaalfragmenten in Oldenburg. Een nieuw testimonium van de middeleeuwse Walfridus-cultus. In: de Boer DEH, Nip RIA, van Schaïk R. Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen. Assen: Van Gorcum; 1998. pp. 225-239.
Mulder-Bakker AB. De vrede van abten. In: de Boer DEH, Nip RIA, van Schaïk R. Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen. Assen: Van Gorcum; 1998. pp. 3-17.
Hermans JMM. Cisterciënzer handschriften uit Groningen, waaronder een handschrift uit het Zuid-Groningse klooster Essen/Jesse (1474). In: de Boer DEH, Nip RIA, van Schaïk R. Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen. Assen: Van Gorcum; 1998. pp. 256-268.
van Schaïk R. On the social position of Jews and Lombards in the towns of the Low Countries and neighbouring German territories during the late Middle Ages. In: Carlier M, Greve A, Prevenier W, Stabel P. Hart en marge in de laat-middeleeuwse stedelijke maatschappij. Handelingen van het colloquium te Gent (22-23 augustus 1996). Leuven: Garant; 1997. pp. 165-191.

Pagina's