Bibliografie

van Schaïk R. Vrouwen met pen en penseel: boekproductie in Groninger kloosters. In: van Engen H, Nijdam H, van Vliet K. Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. Hilversum: Verloren; 2021. pp. 411-427.
Groenendijk HA, van Schaïk R. De Harense kerkstichting. De Spieker. Periodiek van de Drents Prehistorische Vereniging. 2021;42(3):9-11.
Kusman D, Demeulemeester J-L. Connecting regional capital markets in the late medieval Low Countries: The role of Piemontese bankers as financial pathfinders and innovators in Brabant, Guelders, Flanders and Hainaut (c.1260-1355). In: van Schaïk R. Economies, Public Finances, and the Impact of Institutional Changes in Interregional Perspective. The Low Countries and Neighbouring German Territories (14th-17th centuries). Turnhout: Brepols; 2015. pp. 83-102.
van Schaïk R. Consolidatie en bloei: de periode van de dertiende en begin veertiende eeuw. In: Duijvendak MGJ, Feenstra H, Hillenga M, Santing C. Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen. Zwolle: Waanders; 2008. pp. 168-227 en 372-373.
van Schaïk R. Een samenleving in verandering: de periode van de elfde en twaalfde eeuw. In: Duijvendak MGJ, Feenstra H, Hillenga M, Santing C. Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen. Zwolle: Waanders; 2008. pp. 124-167 en 370-372.

Pagina's