Bibliografie

van Schaïk R. Vrouwen met pen en penseel: boekproductie in Groninger kloosters. In: van Engen H, Nijdam H, van Vliet K, editors. Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. Hilversum: Verloren; 2021. p. 411-27.
Groenendijk HA, van Schaïk R. De diepste oorsprong gezocht. De Harense kerkstichting. In: Bloemink H, Rabbers R, van der Woude R, editors. Dorpskerk Haren, 800 jaar! Haren: Hervormde Gemeente Haren-Onnen; 2021. p. 15-7. Abstract
Groenendijk HA, van Schaïk R. De Harense kerkstichting. De Spieker. Periodiek van de Drents Prehistorische Vereniging. 2021;42(3):9-11. Abstract
van Schaïk R. Het Groninger Stadboek gebonden en verlucht. Historisch Jaarboek Groningen. 2017;Jaarboek 2017:6-27. Abstract
Kusman D, Demeulemeester J-. Connecting regional capital markets in the late medieval Low Countries: The role of Piemontese bankers as financial pathfinders and innovators in Brabant, Guelders, Flanders and Hainaut (c.1260-1355). In: van Schaïk R, editor. Economies, Public Finances, and the Impact of Institutional Changes in Interregional Perspective. The Low Countries and Neighbouring German Territories (14th-17th centuries). Vol 36. Turnhout: Brepols; 2015. p. 83-102. (Studies in European Urban History (1100-1800); vol 36). Abstract
van Schaïk R. Een samenleving in verandering: de periode van de elfde en twaalfde eeuw. In: Duijvendak MGJ, Feenstra H, Hillenga M, Santing C, editors. Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen. Zwolle: Waanders; 2008. p. 124-67 en p. 370-2.
van Schaïk R, Groenendijk HA. Het Noorden tussen Karolingische expansie en Noormannendreiging (circa 750-circa 1000). In: Duijvendak MGJ, Feenstra H, Hillenga M, Santing C, editors. Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen. Zwolle: Waanders; 2008. p. 100-23 en 370.
van Schaïk R. Consolidatie en bloei: de periode van de dertiende en begin veertiende eeuw. In: Duijvendak MGJ, Feenstra H, Hillenga M, Santing C, editors. Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen. Zwolle: Waanders; 2008. p. 168-227 en p. 372-3.