Contains the keyword Tekstuitgave

van den Berg MK. Het Gaesdonckse-traktatenhandschrift. Olim hs. Gaesdonck, Collegium Augustinianum, ms. 16. Vol 9. Hilversum: Verloren; 2006. (Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden, ISSN 0929-9866 ; 9; vol 9).
van Moolenbroek JJ. Vrouwen en visioenen in de abdij Oostbroek. Studie, editie en vertaling van een Utrechtse mirakeltekst uit de twaalfde eeuw. In: Corbellini S, Goudriaan K, Mol JA(H), Tervoort A, editors. Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek, opnieuw uitgegeven naar aanleiding van zijn afscheid van de Vrije Universiteit. Vol 97. Hilversum: Verloren; 2006. p. 31-72. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 97).