Contains the keyword Tekstuitgave

Goorhuis G, de Loos I. Het Plechelmusofficie. In: Goorhuis G, Oude Nijhuis J, editors. Plechelmus. Zijn kerk, liturgie en kapittel te Oldenzaal. Bijdragen over de heilige, zijn kerk en liturgie bij gelegenheid van het 1050-jarig jubileum van de translatie der relieken van Plechelmus naar Oldenzaal. Zutphen: Walburg Pers; 2005. p. 169-200.
Bartelink G, Seyger G. Het leven - de vita - van Plechelmus. In: Goorhuis G, Oude Nijhuis J, editors. .), Plechelmus. Zijn kerk, liturgie en kapittel te Oldenzaal. Bijdragen over de heilige, zijn kerk en liturgie bij gelegenheid van het 1050-jarig jubileum van de translatie der relieken van Plechelmus naar Oldenzaal. Zutphen: Walburg Pers; 2005. p. 109-35.
Castelain R. Onuitgegeven oorkonden van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal. Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde. 2005;42(2):211-46.