Bibliografie

Exporteer 16 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur is De Maeyer, Jan  [Alle filters opschonen]
2019
Van Lani, S. (2019). De abdij van Park in het kaartboek van 1665. In K. Corens, De Maeyer, J., Nelissen, M., Poot, N., Reynders, M., De Smet, S., e.a. (Red.), Ex abundantia cordis. Vriendenboek Mark Derez (pp. 41-42). Leuven: Universitaire Pers.
Nelissen, M. (2019). Excommunicatie! Sensatie!. In K. Corens, De Maeyer, J., Nelissen, M., Poot, N., Reynders, M., De Smet, S., e.a. (Red.), Ex abundantia cordis. Vriendenboek Mark Derez (pp. 25-26). Leuven: Universitaire Pers Leuven.
De Ridder-Symoens, H. (2019). Tussen Leuven (1425) en Dowaai (1562): de hardnekkige handhaving van een monopoliepositie. In K. Corens, De Maeyer, J., Nelissen, M., Poot, N., Reynders, M., De Smet, S., e.a. (Red.), Ex abundantia cordis. Vriendenboek Mark Derez (pp. 27-28). Leuven: Universitaire Pers Leuven.
2009
Bijsterveld, A. J. A., & Caspers, C. M. A.. (2009). Voorgeschiedenis van het aartsbisdom Mechelen. In J. De Maeyer, Put, E., Tihon, A., & Vanden Bosch, G. (Red.), Het aartsbisdom Mechelen-Brussel. 450 jaar geschiedenis (Vol. 1, pp. 15-61). Antwerpen: Halewijn.
2006
Van Herck, H. (2006). Bezittingen van de abdij van Drongen. 1138-1797. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 474-480). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
Coomans, T., De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P.. (2006). Bouwstenen voor de middeleeuwse architectuurgeschiedenis. In J. Decavele (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 95-105). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
Robijns, L. (2006). Catalogus van het kunstpatrimonium. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 461-470). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
De Reu, M. (2006). De bibliotheek en het intellectuele leven. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 229-255). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
Meijns, B. L. I. (2006). Een grafelijke stichting van seculiere kanunniken vóór 915 tot aan de omvorming tot norbertijnenabdij in 1138. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 21-43). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
Trio, P. (2006). Een middelgrote norbertijnengemeenschap in de Gentse marge. 1136/1138-ca. 1580. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 45-93). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
Fransen, B. (2006). Een piëta uit het atelier van Rogier van der Weyden voor de benedictinessenabdij van Vorst. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 471-473). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
Bral, G. - J. (2006). Excursus: archeologsiche opgravingen op de site van de voormalige abdij- en parochiekerk. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 106-113). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
Van Herck, H. (2006). Het domein als bestaanzekerheid: verwerving en beheer van het patrimonium. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 203-227). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
Robijns, L. (2006). Het kunstbezit. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 257-269). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
Carnier, M. (2006). Het parochiebezit: financieel gewin versus zielzorg. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 115-125). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
Trio, P., & Put, E.. (2006). Lijst van de abten. 1136-1797. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (p. 481). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.