Bibliografie

Exporteer 21 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur is Decavele, Johan  [Alle filters opschonen]
2010
Decavele, J. (2010). Pastoor en prelaat in de Reformatietijd. In J. de Kort & Lockefeer, J. (Red.), Cornelius Jansenius van Hulst. 1510-1576. Theoloog en Pastor. Bisschop van Gent (pp. 105-136). Hulst: Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’.
2006
Van Herck, H. (2006). Bezittingen van de abdij van Drongen. 1138-1797. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 474-480). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
Coomans, T., De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P.. (2006). Bouwstenen voor de middeleeuwse architectuurgeschiedenis. In J. Decavele (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 95-105). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
Robijns, L. (2006). Catalogus van het kunstpatrimonium. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 461-470). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
De Reu, M. (2006). De bibliotheek en het intellectuele leven. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 229-255). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
Meijns, B. L. I. (2006). Een grafelijke stichting van seculiere kanunniken vóór 915 tot aan de omvorming tot norbertijnenabdij in 1138. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 21-43). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
Trio, P. (2006). Een middelgrote norbertijnengemeenschap in de Gentse marge. 1136/1138-ca. 1580. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 45-93). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
Fransen, B. (2006). Een piëta uit het atelier van Rogier van der Weyden voor de benedictinessenabdij van Vorst. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 471-473). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
Bral, G. - J. (2006). Excursus: archeologsiche opgravingen op de site van de voormalige abdij- en parochiekerk. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 106-113). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
Van Herck, H. (2006). Het domein als bestaanzekerheid: verwerving en beheer van het patrimonium. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 203-227). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
Robijns, L. (2006). Het kunstbezit. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 257-269). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
Carnier, M. (2006). Het parochiebezit: financieel gewin versus zielzorg. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (pp. 115-125). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
Trio, P., & Put, E.. (2006). Lijst van de abten. 1136-1797. In J. Decavele, De Maeyer, J., Quaghebeur, P., & Trio, P. (Red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (p. 481). Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven.
1996
Decavele, J. (1996). De noodlottige zestiende eeuw. In W. Grootaers (Red.), Zeven eeuwen Augustijnen. Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis (pp. 69-81). Gent: Snoeck-Ducaju & zoon.