Bibliografie

Exporteer 32 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur is Hoven van Genderen, Abraham Jacobus (Bram) van den  [Alle filters opschonen]
2021
van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ). (2021). ‘De intensiteit van het religieus gevoel’. De legaten van de Leidse proost Nicolaas van Lavennis in perspectief. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 443-453). Hilversum: Verloren.
2018
van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ). (2018). 1220. Hemel en hel in Schelluinen. In L. Heerma van Voss, 't Hart, M., Davids, K., Fatah-Black, K., Lucassen, L., Touwen, J., & Schillings, M. (Red.), Wereldgeschiedenis van Nederland (pp. 113-118). Amsterdam: Ambo-Anthos-Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ). (2018). 1507. De wereld volgens Jan Ruysch. In L. Heerma van Voss, 't Hart, M., Davids, K., Fatah-Black, K., Lucassen, L., Touwen, J., & Schillings, M. (Red.), Wereldgeschiedenis van Nederland (pp. 161-166). Amsterdam: Ambo-Anthos-Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ). (2018). De lange weg van een onooglijke oorkonde. In B. Jaski, Mostert, M., & van Vliet, K. (Red.), Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten (Vol. 171, pp. 158-165). Hilversum: Verloren.
van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ). (2018). Jan van Arkel - bisschop van Utrecht en van Luik (circa 1315-1378). In F. Cerutti, Mulder, R., Stamkot, B., & de Vries, A. (Red.), Tien eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad (p. 44). Utrecht: Matrijs.
van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ). (2018). Kerkelijk leven en scholing. In F. Cerutti, Mulder, R., Stamkot, B., & de Vries, A. (Red.), Tien eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad (pp. 148-169 en 613-614). Utrecht: Matrijs.
2016
Diem, A. (2016). The Carolingians and the Regula Benedicti. In R. Meens, van Espelo, D., van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ), Raaijmakers, J., van Renswoude, I., & van Rhijn, C. (Red.), Religious Franks. Religion and Power in the Frankish Kingdoms: Studies in Honour of Mayke de Jong (pp. 243-261). Manchester: Manchester University Press.
van Rhijn, C. (2016). ‘Et hoc considerat episcopus, ut ipsi prespyteri non sint idiothae’. Carolingian local correctio and an unknown priests’ exam from the early ninth century. In R. Meens, van Espelo, D., van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ), Raaijmakers, J., van Renswoude, I., & van Rhijn, C. (Red.), Religious Franks. Religion and Power in the Frankish Kingdoms: Studies in Honour of Mayke de Jong (pp. 162-180). Manchester: Manchester University Press.
van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ). (2016). Incest, penance and a murdered bishop: the legend of Frederic of Utrecht. In R. Meens, van Espelo, D., van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ), Raaijmakers, J., van Renswoude, I., & van Rhijn, C. (Red.), Religious Franks. Religion and Power in the Frankish Kingdoms: Studies in Honour of Mayke de Jong (pp. 4098-433). Manchester: Manchester University Press.
van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ). (2016). Incest, penance and a murdered bishop: the legend of Frederic of Utrecht. In R. Meens, van Espelo, D., van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ), Raaijmakers, J., van Renswoude, I., & van Rhijn, C. (Red.), Religious Franks. Religion and Power in the Frankish Kingdoms: Studies in Honour of Mayke de Jong (pp. 4098-433). Manchester: Manchester University Press.
Goosmann, E., & Meens, R.. (2016). A mirror of princes who opted out: Regino of Prüm and royal monastic conversion. In R. Meens, van Espelo, D., van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ), Raaijmakers, J., van Renswoude, I., & van Rhijn, C. (Red.), Religious Franks. Religion and Power in the Frankish Kingdoms: Studies in Honour of Mayke de Jong (pp. 297-313). Manchester: Manchester University Press.
Wood, I. N. (2016). Reform and the Merovingian church. In R. Meens, van Espelo, D., van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ), Raaijmakers, J., van Renswoude, I., & van Rhijn, C. (Red.), Religious Franks. Religion and Power in the Frankish Kingdoms: Studies in Honour of Mayke de Jong (pp. 95-111). Manchester: Manchester University Press.
2015
van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ). (2015). Posture and Behaviour. Customaries of three Utrecht Chapters Regarding Correct Liturgical Practice. In L. van Tongeren & Caspers, C. M. A. (Red.), Unitas in pluralitate. Libri ordinarii als Quelle für die Kulturgeschichte. Libri ordinarii as a source for cultural history (p. 103). Münster: Aschendorff.
2013
van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ). (2013). In steen gebeiteld. Utrechtse kanunniken en hun grafzerken: de samenhang met administratieve veranderingen. In P. Bitter, Bonenkampová, V., & Goudriaan, K. (Red.), Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden (pp. 23-35). Hilversum: Verloren.
2011
van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ). (2011). Memoria and Amende Honorable in the Utrecht Collegiate Chapter of St. Mary. In R. de Weijert, Ragetli, K., Bijsterveld, A. J. A., & van Arenthals, J. (Red.), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren (Vol. 137, pp. 235-250). Hilversum: Verloren.
2005
van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ). (2005). Remembrance and "Memoria". The descriptions of four churches compared. In T. van Bueren (Red.), Care for the here and the hereafter. Memoria, art and ritual in the Middle Ages (Vol. 13, pp. 267-290). Turnhout: Brepols.
van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ). (2005). Utrecht canons, death and funeral regulations. In T. van Bueren (Red.), Care for the here and the hereafter. Memoria, art and ritual in the Middle Ages (Vol. 13, pp. 155-189). Turnhout: Brepols.
2000
van Vliet, K. (2000). De stad van de bisschop (circa 625-1122). In D. R. E. Bruin, Hart, P. D. 'T., van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ), & Pietersma, A. (Red.), 'Een paradijs vol weelde'. Geschiedenis van de stad Utrecht (pp. 45-71). Utrecht: Matrijs.
van Vliet, K. (2000). De stad van de burgers (1122-1304). In D. R. E. Bruin, Hart, P. D. 'T., van den Hoven van Genderen, A. J. (B. ), & Pietersma, A. (Red.), 'Een paradijs vol weelde'. Geschiedenis van de stad Utrecht (pp. 73-111). Utrecht: Matrijs.

Pagina's