Bibliografie

Exporteer 296 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Eerste Letter Van De Titel is M  [Alle filters opschonen]
2022
Mertens, J. (2022). Machtige ridders, burgerlijke herders. De Duitse Orde en haar priesters in het land van Maas en Rijn (1220-1800). Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Ordein de balije Biesen (Vol. 11, p. 429). Bilzen: Historisch Studiecentrum Alden Biesen v.z.w.
Rossano, B. (2022). Magdalena’s gulden lethanien. A Late Medieval German-Dutch Meditation on the Passion. Church History and Religious Culture, 102(2), 157-179.
Künzel, R.. (2022). Middeleeuwse mensen en hun verhalen (p. 240). Hilversum: Verloren.
Mériaux, C.. (2022). The Monastic Reforms of 816-19: Ideals and Reality. In R. Kramer, Kurdziel, E., & Ward, G. (Red.), Monastic Communities and Canonical Clergy in the Carolingian World (780-840). Categorizing the Church (pp. 33-45). Turnhout: Brepols. doi:https://doi.org/10.1484/M.MMS-EB.5.128527
Czock, M. (2022). Monks Pray, Priests Teach, Canons Sing and the Laity Listens: The Regula Benedicti and Conceptual Diversity of Sacred Space in Carolingian Discourse. In R. Kramer, Kurdziel, E., & Ward, G. (Red.), Monastic Communities and Canonical Clergy in the Carolingian World (780-840). Categorizing the Church (pp. 355-380). Turnhout: Brepols. doi:https://doi.org/10.1484/M.MMS-EB.5.128538
2021
As-Vijvers, A. M. W. (2021). Manuscript production in the monastery of St Hieronymusdal in Lopsen, near Leiden. Oud Holland. Quarterly for Dutch Art History, 134(2-3), 69-100.
Mulder-Bakker, A. B., & van Beek, L.. (2021). Maria, Onze Lieve Vrouw. Hemelkoningin en Redder in Alle Nood. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 118-122). Zutphen: Walburg Pers.
Rasmussen, A. M. (2021). Medieval Badges. Their Wearers and Their Worlds (p. 312). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Lambooij, H. T. M. (2021). Mediteren over de oudste Mariëngaarder geschriften, 1163-1259. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 343-355). Hilversum: Verloren.
de Boer, D. E. H. (2021). Memento muri. Stervenvermaningen als teken aan de wand. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 455-469). Hilversum: Verloren.
de Weijert, R. (2021). Memoria rond Montfoort. Het testament van ridder Roelof de Rover van Montfoort. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 429-411). Hilversum: Verloren.
Van Lani, S. (2021). Met eydel handen aanveert men geene winninghe. Landbouw, economie en landschap. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 71-78). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Noomen, P. N. (2021). Middeleeuws Westerwolde. In J. Abbes, Bakker, J., Roelevink, B., Spek, T., Volders, G., & Wegman, R. (Red.), Landschapsbiografie van Westerwolde (pp. 102-123, 574-575 en 589-590). Assen: Van Gorcum.
Koldeweij, J. (2021). Middeleeuwse bedevaartsplaatsen. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 235-237). Zutphen: Walburg Pers.
Wever, B., & Spek, T.. (2021). Middeleeuwse broekland- en veenontginningen langs Sethe en Reest. In Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 111-126). Hilversum: Verloren.
Sarnowsky, J. (2021). Military Orders and their Members as Elites. In G. Melville & Mixson, J. D. (Red.), Virtuosos of Faith. Monks, Nuns, Canons, and Friars as Elites of Medieval Cultur (Vol. 78, pp. 209-218). Münster: LIT Verlag.
Vanderputten, S. (2021). Monastic Elites and Narratives of Distinction in the High Middle Ages. In G. Melville & Mixson, J. D. (Red.), Virtuosos of Faith. Monks, Nuns, Canons, and Friars as Elites of Medieval Cultur (Vol. 78, pp. 29-40). Münster: LIT Verlag.
Röhrkasten, J.. (2021). Monastic Elites Between the Struggle for Perfection and the Management of Economic Affairs . In G. Melville & Mixson, J. D. (Red.), Virtuosos of Faith. Monks, Nuns, Canons, and Friars as Elites of Medieval Cultur (Vol. 78, pp. 109-134). Münster: LIT Verlag.
2020
Odenthal, A. (2020). Maiorem ecclesiam esse matrem omnium ecclesiarum totius villae: On the Sacral Topography of Nivelles based on the Liber ordinarius. In J. F. Hamburger & Schlotheuber, E. (Red.), The Liber ordinarius of Nivelles (Houghton Library, MSLat 422). Liturgy as Interdisciplinary Intersection (Vol. 111, pp. 313-340). Tübingen: Mohr Siebeck.
Griffiths, F. (2020). The mass in monastic practice: Nuns and Ordained Monks, c. 400-1200. In A. Beach & Cochelin, I. (Red.), The Cambridge History of Medieval Monasticism in the Latin West. II. The High and Late Middle Ages (pp. 729-746). Cambridge: Cambridge University Press.

Pagina's