Bibliografie

Exporteer 5022 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
1996
Castelain, R. (1996).  Feodaal en kerkelijk bezit in Ouwegem (14de-17de eeuw). Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde. 33, 61-81.
van Spijker, I. 't (1996).  Gallia du Nord et de l'Ouest. Les provinces ecclésiastiques de Tours, Rouen, Reims (950-1130). (Philippart, Guy, Ed.).Hagiographies. Histoire internationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550. International History of the Latin and Vernacular Hagiographical Literature in the West from its Origins to 1550. 2, 239-290.
van Dolder, H. (1996).  Gouda als kloosterstad. Tidinge van die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring "Die Goude". 14, 72-76.
Janssen, A. M. P. P. (1996).  Het bisschoppelijk archief van Luik. Bron voor de geschiedenis van de parochies Kerkrade en 's-Hertogenrade tot in de Franse tijd. (Offermans, J.P.L.G., Ed.).Ontgonnen Verleden. Opstellen over de geschiedenis van oostelijk Zuid-Limburg aangeboden aan Louis Augustus bij gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag. 15, 201-214.
Installé, H. (1996).  Het klooster Ter Siecken of van de ziekelieden. Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. 100(2), 124-127.
Mol, J. A.(H.) (1996).  Het Leeuwarder Dominicanenklooster in de middeleeuwen. (Haersma Buma, B. van, Löwik, F.G.H., Monna, A., Ed.).Dominicusdag 1245-1995. 750 jaar Dominicaanse aanwezigheid in Leeuwarden. 20-32.
van Kampen, A. M., & Beenakker J. J. J. M. (1996).  Hillegom. Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832. 3, 144.
Bijsterveld, A. J. A. (1996).  L'analyse prosopographique d'un groupe professionel ecclésiastique. Le cas des curés du Brabant (diocèse de Liège, Pays-Bas actuels), 1400-1570. (Genet, Jean-Philippe, Lottes, G., Ed.).L'état moderne et les élites XIIIe-XVIIIe siècle. Apports et limites de la méthode prosopographique. Actes du colloque international CNRS-Paris I, 16-19 octobre 1991. 26, 309-325.