Bibliografie

Exporteer 7214 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
2023
van Synghel, G. (2023). De oorkonden van de abdij van Thorn 950-1300. (T. Ebben, Hartmann, J., & Janssen, A. M. P. P., Vert.)Werken uitgegeven door Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (Vol. 29, p. 253). Roermond: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
Glaudemans, R. (2023). De put, de abdij en het Oude Huis. In T. Blom (Red.), Berne. De Abdij & het Oude Huis, Nieuw licht op Bern (2e ed., pp. 44-61). Heeswijk-Dinther: Uitgeverij Abdij van Berne.
Plouvier, M. (2023). De quelques tombes célèbres ou non dans les abbayes prémontrées. In M. Plouvier (Red.), Meuse. 2022 (pp. 77-101). Laon: Centre d’Études et de Recherches Prémontrées.
Van Strydonck, M., & Reyniers, J.. (2023). De reliekschat van Harlindis en Relindis uit Aldeneik herbekeken. Limburg. Het Oude Land van Loon, 102(3), 235-256.
Esser, K., & van Hees, L.. (2023). De voedselvoorziening in het klooster. Zoogdieren en vogels. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 479-575). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
Hotchi, J., & Thibaut, J.. (2023). Debating Identities: Women and Monastic Reform in the Medieval West, c. 900-1500. In J. Hotchi & Thibaut, J. (Red.), Women and Monastic Reform in the Medieval West, c. 1000-1500. Debating Identities, Creating Communities (pp. 1-23). Woodbridge: The Boydell Press.
Meijns, B. L. I. (2023). Deconstructing/Reconstructing Clerical Reform. In S. Vanderputten (Red.), Rethinking Reform in the Latin West, 10th to Early 12th Century (pp. 69-93). Leiden-Boston: Brill.
Vanderputten, S. (2023). Deconstructing/Reconstructing Monastic Reform. In S. Vanderputten (Red.), Rethinking Reform in the Latin West, 10th to Early 12th Century (pp. 45-68). Leiden-Boston: Brill.
D’Acunto, N.. (2023). Deconstructing/Reconstructing Papal Reform. In S. Vanderputten (Red.), Rethinking Reform in the Latin West, 10th to Early 12th Century (pp. 94-109). Leiden-Boston: Brill.
Peeters, J. (2023). Den armen gedeylt. Differentiaties tussen stad en dorp in de zestiende-eeuwse publieke armenzorg in de Antwerpse Kempen. TSEG. The Low Countries Journal of Social and Economic History, 20(3), 5-36.
Groten, M. (2023). Die Erfindung der Lothringer. Der Kölner Raum und das Herzogtum Lothringen im Mittelalter. Geschichte in Köln. Zeitschrift für Stadt- und Regionalgeschichte, 70, 17-30. doi:https://doi.org/10.7788/9783412529611.17
Nieuwenhuis, M. (2023). Dierenverhalen ter lering en vermaak. Ecbasis cuiusdam captivi en Speculum stultorum. (M. Nieuwenhuis, Vert.)Publications de l’Encyclopédie Bénédictine (p. VI+339). Turnhout: Brepols.
Schepers, K. (2023). Diverging Perceptions: Johannes Tauler in Sixteenth-Century Printed Editions. In V. M. O'Mara & Stoop, P. (Red.), Circulating the Word of God in Medieval and Early Modern Europe. Catholic Preaching and Preachers across Manuscript and Print (c. 1450 to c. 1550) (pp. 445-471). Turnhout: Brepols.
West, C. (2023). The Earliest Form and Function of the ‘Admonitio synodalis’. Frühmittelalterliche Studien, 57, 347-380. doi:https://doi.org/10.1515/fmst-2023-0019
Maillard-Luypaert, M. (2023). Éclosion et essor d’un chapitre de chanoines. In J. - M. Cauchies (Red.), Soignies. Histoire d’une ville (pp. 87-91). Soignies: Cercle royal d’histoire et d’archéologie du canton de Soignies.
Janz-Wenig, K. (2023). Educating Laymen and Nuns in the Late Middle Ages in German-Speaking and Dutch Environments. In P. Rychterová & Odstrcilik, J. (Red.), Medieval Translations and their Readers (pp. 147-163). Turnhout: Brepols.
den Hartog, E. (2023). Een bijzonder schrijntje uit Warffum. Groninger Kerken, 40(2), 6-14.
Stoepker, H. (2023). Een overzicht van de vondsten. Spreiding en selectie. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 261-323). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
Sanders, J. G. M. (2023). Een pauselijke bul. De Sint-Corneliskapel in ’s-Hertogenbosch en de gasthuizen van Aert Heym. Schatten van Vught. Tijdschrift van de stichting Erfgoed Vught, 6(1), 15-26.
Nijssen, R., & Schuermans, B.. (2023). Een regeling over de rechten van de molen van Zelk, 1414. Limburg. Het Oude Land van Loon, 102(3), 277-280.

Pagina's