Bibliografie

Exporteer 5592 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
1997
van den Hoven van Genderen, A. J.(B.) (1997).  Registers en rekeningen. Een voorbeeld van middeleeuwse administratie en verschriftellijking. (Erkelenz-Buttinger, E.S.C., Ed.).De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving. Aangeboden aan prof.dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan de UvA. 168-188.
van der Ploeg, F., & van den Bos W. H. (1997).  Roerende goederen. (Schilder, Marian, Ed.).Amsterdamse kloosters in de Middeleeuwen. 47-65.
van Hout, L. W. M. (1997).  Schonk Albericus van Utrecht het domein Blerick aan Fulda?. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg. 133, 5-31.
Derolez, A. (1997).  Scriptorium en bibliotheek tijdens de middeleeuwen. (Declercq, G., Ed.).Ganda et Blandinium. De Gentse abdijen van Sint-Pieters en Sint-Baafs. 147-160.
Verkerk, C. L. (1997).  Sint Bavo in Holland. (Erkelenz-Buttinger, E.S.C., Ed.).De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving. Aangeboden aan prof.dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan de UvA. 85-98.
van Buuren, F. (1997).  Sint Cunera van Rhenen, een legende. (Mulder-Bakker, Anneke B., Carasso-Kok, Marijke, Ed.).Gouden legenden. Heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden. 109-125.
Nijsten, G. J. M. (1997).  Toneel in de stad. Op zoek naar culturele uitingsvormen van stedelijk bewustzijn in de Noordelijke Nederlanden. (Carlier, Myriam, Greve, Anke, Prevenier, Walter, Stabel, Peter, Ed.).Hart en marge in de laat-middeleeuwse stedelijke maatschappij. Handelingen van het colloquium te Gent (22-23 augustus 1996). 7, 105-129.
Jongen, L. (1997).  Uit het oog, uit het hart? Over twee heilige maagden: Lutgard en Liedewij. (Mulder-Bakker, Anneke B., Carasso-Kok, Marijke, Ed.).Gouden legenden. Heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden. 127-137.
Elm, K. (1997).  Universaliteit en particularisme van de middeleeuwse ridderorden. (Mertens, Jozef, Ed.).Crux et arma. Kruistochten, ridderorden en Duitse Orde. 4, 49-70.
van Vliet, K. (1997).  Utrecht. B. Stadt. Lexikon des Mittelalters. 8, 1352-1355.
Mol, J. A.(H.) (1997).  Vechten of verplegen? Ontstaan en begintijd van het huis en de balije Utrecht. (Mertens, Jozef, Ed.).Crux et arma. Kruistochten, ridderorden en Duitse Orde. 4, 199-221.