Bibliografie

Exporteer 5059 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
1991
Hagoort, H. N. (1991).  Priesters en leken in de preken van Radulphus Ardens (ca. 1190). (Theunis, Hendrik B., Hagoort, H.N., Spijker, Ineke van 't, Wegman, H.A.J., Ed.).Kerstening van christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen. 115-163.
Dinzelbacher, P. (1991).  Revelationes. Typologie des sources du Moyen Age occidental. 57, 110.
1990
Verstrepen, H. (1990).  Aartsbisschoppelijk archivalia van St.-Pieter- en Paulus-parochie en Nekkerspoel te Mechelen (1255-1802). Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. 94, 55-89.
Bijsterveld, A. J. A. (1990).  Alphen, van Echternachs domein tot Bredase heerlijkheid (I). Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’. 43, 77-111.
Mertens, J. (1990).  Fragment van een vijftiende-eeuwse rekening van de Duinenabdij (1462-1463). Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. 156, 285-309.
Noomen, P. N. (1990).  Koningsgoed in Groningen. Het domaniale verleden van de stad. (Boersma, J.W., Broek, J.F.J. van den, Offerman, G.J.D., Ed.).Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen. 97-144 en 279-287.