Bibliografie

Exporteer 5562 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
1994
Schoute, C. R. (1994).  Schoonhoven. Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832. 1, 108. Abstract
Baratz, L. W. (1994).  St. Gudula's childern. The boninfanten and choraelen during the Ancien Régime. (Haggh, Barbara, Daelemans, Frank, Vanrie, André, Ed.).Musicologie en Archiefonderzoek. Acten van een colloquium, Brussel, 22-23.4.1993 . 44, 214-305.
Zijlstra, S. (1994).  Studie and studiefinanciering in Friesland in de late middeleeuwen en vroeg-moderne tijd. De gegevens uit de testamenten. (Mol, J.A.(Hans), Ed.).Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw. 779, 233-258.
Spaans, J. (1994).  Testamenten als bron voor de geschiedenis van de armenzorg. (Mol, J.A.(Hans), Ed.).Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw. 779, 215-332.
Tock, B. - M. (1994).  Un consilium universitaire pour l'abbaye de Saint-Bertin au début du XIIIe siècle. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen. 34, 15-36.
van den Auweele, D. (1994).  Van drempelvrees tot afwijzing. Omtrent de positie van juridische bronnenbestanden in het historisch onderzoek. Ter overwinning van een historische drempelvrees. De historicus en juridische bronnen. Handelingen van het colloquium (20 maart 1992). 7, 119-132.
Murray, A. V. (1994).  Voices of Flanders: orality and constructed orality in the chronicle of Galbert of Bruges. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. 48, 103-119.
Neel, C. L. (1994).  Women religious and extraregulars. Premonstratensian nuns and the Beguines. Les religieuses dans le cloître et dans le monde des origines à nos jours. Actes du Deuxième Colloque International du C.E.R.C.O.R., Poitiers, 29 septembre - 2 octobre 1988. 549-558.
1993