Bibliografie

Exporteer 5562 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
1993
Huiting, J. H. (1993).  De Johannieters in Vleuten. Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten. 13, 41-46 en 61-70.
Burger, C. (1993).  De mysticus Ruusbroec en zijn kerk. (Bos, Egbert Peter, Warnar, Geert, Ed.).Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). 38, 31-45.
Boone, M., & de Hemptinne T. (1993).  De oorkonden van het Hendrik Kempegasthuis in Diest (1313-1676). Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. 159, 245-389.
Hoenen, M. J. F. M. (1993).  'Een godlec ghevoelen dat boven redene es'. Jan van Ruusbroec en Albertus Magnus: mystiek en filosofie. (Bos, Egbert Peter, Warnar, Geert, Ed.).Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). 38, 47-57.
Mertens, T. (1993).  'Ghescreven waerheit blivet staen'. De receptie van Ruusbroecs werken. (Bos, Egbert Peter, Warnar, Geert, Ed.).Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). 38, 73-82.
van Bavel, B. J. P. (1993).  Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd (1129-1592). Werken uitgegeven door Gerle, vereniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht. 44, 628.
Leupen, S. M. C. (1993).  Het Delftse Cellebroedersklooster. Jaarboek Delfia Batavorum. 3, 23-38.
Warnar, G. (1993).  Het leven van Jan van Ruusbroec. Biografie and beeldvorming. (Bos, Egbert Peter, Warnar, Geert, Ed.).Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). 38, 13-30.