Bibliografie

Exporteer 5591 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
1993
Verhulst, A. E. (1993).  Ontstaan en vroegste geschiedenis van Gent: stand van het onderzoek. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. 47, 15-27.
Stoel, J. G. M. (1993).  Oorkondenboek van het Archief Kasteel Arcen, 1400-1782. Dl II. Cahiers van de Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden. 22,
Bordewijk, H., & de Raat R. M. (1993).  Regestenlijst van het huisarchief Almelo, 1154-1578. UItgaven van het Rijksarchief in Overijssel. 30-31, 461.
Fenske, L., & Militzer K. (1993).  Ritterbrüder im livländischen Zweig des Deutschen Ordens. Quellen und Studien zur baltischen Geschichte. 12, 956. Abstract
Willaert, F. (1993).  Ruusbroec als auteur. (Bos, Egbert Peter, Warnar, Geert, Ed.).Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). 38, 59-72.
Klaes, M. (1993).  Vita Sancta Hildegardis. Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis. 126, 348. Abstract
1992
Koch, A. C. F. (1992).  Aantekeningen uit een 14e-eeuws missaal van het Deventer gasthuis. (Kruisheer, Jaap Gerardus, Ed.).Tussen Vlaanderen en Saksen: uit de verspreide geschiedkundige geschriften van A. C. F. Koch (1923-1990). 29, 59-64.