Bibliografie

Exporteer 199 resultaten:
[ Auteur(Asc)] Titel Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Titel is I  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
Goudriaan, K. (2017). In de geest van de Moderne Devotie. In K. Goudriaan (Red.), Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572) (Vol. 166, pp. 43-48). Hilversum: Verloren.
Gielis, G. (2018). In gratia recipimus. De Leuvense theoloog Nicolaas Coppin (ca.1476-1535) en de inquisitie in de Nederlanden. Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (Vol. 27, p. 358). Leuven: Peeters.
Gevers, A. J., & Mensema, A. J.. (1994). Inventaris van het huisarchief Vilsteren, 1441-1973. Inventarisreeks Rijksarchief in Overijssel (Vol. 41, p. XXXVII+267). Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
Gaulin, J. - L. (2019). Introduction: la restitution des biens mal acquis, une question historiographique. In J. - L. Gaulin & Todeschini, G. (Red.), Male ablata. La restitution des biens mal acquis, XIIe-XVe siècle (Vol. 547, pp. 1-14). Roma: École française de Rome.
F
Folkerts, S. (2021). Introduction. Religious Connectivity as a Holistic Approach to Urban Society. In S. Folkerts (Red.), Religious Connectivity in Urban Communities (1400-1550): Reading, Worshipping, and Connecting through the Continuum of Sacred and Secular (Vol. 1, pp. 11-20). Turnhout: Brepols.
Falque, I. (2020). In the secrecy of the cell: Late Medieval Carthusian devotional imagery and meditative practices in the Low Countries. In R. Dekoninck, Guiderdoni, A., & Melion, W. S. (Red.), Quid est secretum? Visual representation of secrets in Early Modern Europe 1500-1700 (Vol. 65/2, pp. 13-36). Leiden: Brill.
Faesen, R. (2020). In actione contemplativus: An Ideal of the Devotio Moderna and Some Antecedents in Spiritual Authors from the Low Countries. In J. - M. Auwers & Vanysacker, D. (Red.), Pulchritudo tam antiqua et tam nova: Studies in History of Christianity in Honour of Mathijs Lamberigts (Vol. 107, pp. 111-128). Turnhout: Brepols.
D
van Doren, J. (2018). In gesprek met Gregorius. Een achtste-eeuws fragment van de Dialogen van Gregorius de Grote. In B. Jaski, Mostert, M., & van Vliet, K. (Red.), Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten (Vol. 171, pp. 114-119). Hilversum: Verloren.
Dlabačová, A.. (2020). Illustrated Incunabula as Material Objects: The Case of the Devout Hours on the Life and Passion of Jesus Christ. In R. Hofman, Caspers, C. M. A., Nissen, P., van Dijk, M., & Oosterman, J. B. (Red.), Inwardness, Individualization, and Religious Agency in the Late Medieval Low Countries. Studies in The 'Devotio Moderna' and its Contexts (Vol. 43, pp. 181-221). Turnhout: Brepols. doi:https://doi.org/10.1484/M.MCS-EB.5.119395
van Dijk, R. (2014). Iuxta modum cartusiensium. Kartäusische Einflüsse in der spätmittelalterlichen Klosterlandschaft der Niederlande. In K. Pansters (Red.), The Carthusians in the Low Countries. Studies in Monastic History and Heritage (Vol. 4, pp. 105-127). Leuven: Peeters.
van Dijk, R. (2010). Innerlijke vertroosting. Het begrippenpaar solacium/consolacio in De imitacione Christi. In K. Schepers, Hendrickx, F., Faesen, R., & Cornet, I. (Red.), F. Hendrickx (Vert.), De letter levend maken. Opstellen aangeboden aan Guido de Baere bij zijn zeventigste verjaardag (Vol. 39, pp. 247-263). Leuven: Peeters.
van Dijk, M. (2020). Inventing Secular Devotion: Dirc of Herxen and Dionysius the Carthusian on the Life of Married People. In M. Rubin (Red.), Modus Vivendi: Religious Reform and the Laity in Late Medieval Europe (Vol. 19, pp. 71-87). Roma: Viella Libreria Editrice.
Desmaele, B. (2016). Inventaire des archives de la chartreuse du Mont-Saint-André à Chercq. 1313-1806. Archives de l’État à Tournai. Inventaires (Vol. 35, p. 16). Brussel: Archives générales du Royaume.
Demoulin, B. (2009). Introduction. La principauté de Liège, terre fertile de culture. Les temps modernes. In P. Bruyère & Marchandisse, A. (Vert.), Florilège du livre en principauté de Liège du IXe au XVIII e siècle (Vol. 34, pp. 8-15). Liège: Société des Bibliophiles liégeois.
Demeter, S., & Guilardian, D.. (2003). Implantation des hospices et hôpitaux à Bruxelles (XlIe-XVIIIe siècles). Bulletin du Cercle d'Histoire de Bruxelles, 20(4), 9-14.

Pagina's