Bibliografie

Exporteer 198 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Titel Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Titel is I  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
Schroeder, N. (2017). Imperial Abbacy Meets French Lordship: Stavelot-Malmedy and the County of Luxembourg under Thibaut of Bar and Ermesinde (1197-1247). In S. Vanderputten, Snijders, T., & Diehl, J. (Red.), Medieval Liège at the Crossroads of Europe. Monastic Society and Culture, 1000-1300 (Vol. 37, pp. 29-48). Turnhout: Brepols.
Schut, E. (1993). Inventaris van het archief va de familie Van Ewsum, 1350-1646. Publikatiereeks van het Rijksarchief in Groningen (Vol. 10, p. 182). Groningen: Rijksarchief in Groningen.
Spicer, A. (2003). Iconoclasm and Adaption: The Reformation of the Churches in Scotland and the Netherlands. In D. Gaimster & Gilchrist, R. (Red.), The Archaeology of Reformation 1480-1580 (Vol. 1, pp. 29-43). Leeds: The Society for Post-Medieval Archaeology.
van Spijker, I. 't. (2019). “Impressed by Their Stamp”: Hagiography and the Cultivation of the Self. In S. Kahn Herrick (Red.), Hagiography and the History of Latin Christendom, 500-1500 (Vol. 4, pp. 192-208). Leiden: Brill.
Stevens, W., Minnen, B., & Put, E.. (2014). Inventaris van het archief van de Sint-Pietersparochie te Rotselaar (15de-20ste eeuw) (p. 58). Leuven: Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.
Stoclet, A. J. (1999). Immunes ab omni teloneo. Etude de diplomatique, de philologie et d'histoire sur l'exemption de tonlieux au haut moyen âge et spécialement sur la Praeceptio de navibus. Bibliothèque de l'Institut Historique Belge de Rome (Vol. 45, p. 576). Brussel-Roma: Belgisch Historisch Instituut te Rome.
Sugiyama, M. (2021). Images and Indulgences in Early Netherlandish Painting. Distinguished Contributions to the Study of the Arts in the Burgundian Netherlands (Vol. 4, p. IV+193). London: Havery Miller.
T
Tervoort, A. (2004). The iter italicum and the Northern Netherlands. Dutch Students at Italian Universities and Their Role in the Netherlands. Education and Society in the Middle Ages and Renaissance (Vol. 21, p. 442). Leiden: Brill.
Thibaut, J. (2018). Intermediary Leadership. The Agency of Abbesses in Ottonian Saxony. In S. Vanderputten (Red.), Abbots and Abbesses as a Human Resource in the Ninth- to Twelfth-Century West (Vol. 74, pp. 41-59). Zürich: LIT.
V
Van Bruaene, A. - L. (2006). 'In principio erat verbum': Drama, devotion, reformation and urban association in Low Countries. In C. F. Black & Gravestock, P. (Red.), Early modern confraternities in Europe and the Americas: international and interdisciplinary perspectives (pp. 64-80). Aldershot: Ashgate.
Van Bruaene, A. - L. (2015). In het oog van de storm. In R. Mantels, Van Bruaene, A. - L., Verbruggen, C., & Deneckere, G. (Red.), Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden (pp. 254-259). Gent: Academia Press.
Van den Bossche, B. (2004). The iconography of the Rheno-Mosan châsses of the thirteenth century. In S. Blick & Tekippe, R. (Red.), Art and architecture of late medieval pilgrimage in Northern Europe and England (Vol. 104, pp. 649-667). Leiden: Brill.
Van der Eycken, J., & Caluwaerts, G.. (2008). Inventaris van het archief van het kartuizerklooster te Zelem (1319) 1328 - 1796 (1799). Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen (Vol. 96, p. 55). Brussel: Algemeen Rijksrarchief en Rijksarchief in de Provincies.
Van der Eycken, M. (1995). Inventaris van het archief van de balije Biesen van de Duitse Orde. Deel I. De centrale administratie van de balije. Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de balije Biesen (Vol. 3a, p. 397). Bilzen-Hasselt: Studiecentrum Alden Biesen-Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën.
Van Droogenbroeck, F. J. (2007). Identificatie van de burcht Humberch uit de Vita Berlendis. Eigen Schoon en de Brabander, 90(4), 459-468.
Van Vilsteren, V. (1995). In de hemel is geen bier: een kloosterbrouwerij. In E. M. F. Koch, Mantingh, E., Stöver, J., & van Vliet, K. (Red.), Over kaken, broodbanken en etstoelten. Sporen van middeleeuws Nederland (pp. 66-67). Utrecht: Matrijs.

Pagina's