Bibliografie

Exporteer 209 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Desc)]
Filters: Eerste Letter Van De Titel is I  [Alle filters opschonen]
2017
Cox, J. (2017). In de banne van Purmerend. In K. Goudriaan (Red.), Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572) (Vol. 166, pp. 122-126). Hilversum: Verloren.
Goudriaan, K. (2017). In de geest van de Moderne Devotie. In K. Goudriaan (Red.), Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572) (Vol. 166, pp. 43-48). Hilversum: Verloren.
Bas, A. (2017). Inquisiteur Jacob van Hoogstraten (ca. 1460-1527) over het vagevuur. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 20(4), 125-130.
2018
Mol, M. (2018). In de ban(d) van de calvinistische kanunnik. In B. Jaski, Mostert, M., & van Vliet, K. (Red.), Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten (Vol. 171, pp. 254-257). Hilversum: Verloren.
van Doren, J. (2018). In gesprek met Gregorius. Een achtste-eeuws fragment van de Dialogen van Gregorius de Grote. In B. Jaski, Mostert, M., & van Vliet, K. (Red.), Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten (Vol. 171, pp. 114-119). Hilversum: Verloren.
Gielis, G. (2018). In gratia recipimus. De Leuvense theoloog Nicolaas Coppin (ca.1476-1535) en de inquisitie in de Nederlanden. Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (Vol. 27, p. 358). Leuven: Peeters.
Arnoldussen, S. (2018). ‘In oerkunde der waerheit’. De Yesser bulla van paus Gregorius IX. In A. Nieuwhof, Knol, E., & Schokker, J. (Red.), Fragmenten van een rijke wereld van de aarde. Opgedragen aan Ernst Taayke bij zijn afscheid als beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis (Vol. 99, pp. 199-204). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
Corbellini, S. (2018). In Readers’ Hands. Early Modern Dutch Bibles from a Users’ Perspective. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis , 25, 61-62.
van Lieburg, F. (2018). In saecula saeculorum. Long-Term Perspectives on Religious History. Church History and Religious Culture, 98(3-4), 319-343.
Kiekens, I. (2018). Instructies voor jonge religieuzen uit Eemstein. In A. Dlabačová & Hofman, R. (Red.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen (pp. 38-39). Zwolle: Wbooks.
Thibaut, J. (2018). Intermediary Leadership. The Agency of Abbesses in Ottonian Saxony. In S. Vanderputten (Red.), Abbots and Abbesses as a Human Resource in the Ninth- to Twelfth-Century West (Vol. 74, pp. 41-59). Zürich: LIT.
Mellerin, L. (2018). Introduction: Guillaume de Saint-Thierry, de Liège au Mont-Dieu. Cîteaux. Commentarii Cistercienses, 69, 5-15.
Bergmans, A. (2018). Introduction. Les nouvelles découvertes de peintures murales, enrichissement de la connaissance et du patrimoine. In G. Victoir, Davy, C., Leduc-Gueye, C., & Vuillemard-Jenn, A. (Red.), 1994-2014, Vingt années de découvertes de peintures monumentales. Bilans et perspectives (pp. 19-34). Montpellier: Presses universitaires de la Méditerranée.
2019
Bordone, R. (2019). I male ablata dei Lombardi fra sanzione ecclesiastica e riconoscimento pubblico mei Paesi Bassi. In J. - L. Gaulin & Todeschini, G. (Red.), Male ablata. La restitution des biens mal acquis, XIIe-XVe siècle (Vol. 547, pp. 243-251). Rome: École française de Rome.
Bordone, R. (2019). I male ablata dei Lombardi fra sanzione ecclesiastica e riconoscimento pubblico nei Paesi Bassi. In J. - L. Gaulin & Todeschini, G. (Red.), Male ablata. La restitution des biens mal acquis, XIIe-XVe siècle (Vol. 547, pp. 243-251). Roma: École française de Rome.
van Spijker, I. 't. (2019). “Impressed by Their Stamp”: Hagiography and the Cultivation of the Self. In S. Kahn Herrick (Red.), Hagiography and the History of Latin Christendom, 500-1500 (Vol. 4, pp. 192-208). Leiden: Brill.
Schats, R., & Klomp, M.. (2019). In sickness and in health. An archaeological and osteoarchaeological analysis of St. Gertrude’s infirmary in Kampen (1382-c.1611). In R. van Oosten, Schats, R., & Fast, K. (Red.), Osteoarchaeology in historical context. Cemetery research from the Low Countries (Vol. 3, pp. 105-119). Leiden: Sidestone Press.

Pagina's