Bibliografie

Exporteer 6486 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
1996
Hermans, J. M. M., & Huisman, G. C.. (1996). Aan de ketting. Boek en bibliotheek in Groningen voor 1669 (p. 87). Groningen: Universiteitsmuseum-Universiteitsbibliotheek.
1999
Van Lani, S. (1999). Abdij van 't Park. Pachthoeven en landbouwdomein (p. 223). Heverlee: Vrienden van de Abdij van 't Park.
2018
Jöster, I.. (2018). Äbte und Chorherren des Prämonstratenserstifts Steinfeld, Teil 1 (Äbte und Pröpste). Germania Sacra. Die Kirche des alten Reiches und ihre Institutionen (Vol. Supplementband 2,1, p. 229). Göttingen: Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Verkregen van http://hdl.handle.net/11858/00-001S-0000-002D-B56D-5
Jöster, I.. (2018). Äbte und Chorherren des Prämonstratenserstifts Steinfeld, Teil 2 . Germania Sacra. Die Kirche des alten Reiches und ihre Institutionen (Vol. Supplementband 2,2, p. 492). Göttingen: Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Verkregen van http://hdl.handle.net/11858/00-001S-0000-002D-B56E-3
2008
Suenens, K. (2008). Ad fontes. Klooster- en abdijarchieven in Vlaanderen en Brussel. FoKAV-rapporten (p. 98). Heverlee: Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur.
2018
Bock, G. (2018). Adel, Kirche und Herrschaft: Die Unterelbe als Kontaktraum im europäischen Kontexte des 10. bis 13. Jahrhunderts. Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins (Vol. 126, p. 640). Münster: Aschendorff.
2008
Desplenter, Y. (2008). Al aertrijc segt lofsanc. Middelnederlandse vertalingen van Latijnse hymnen en sequensen. Studies van het gebied van de oudere Nederlandse letterkunde (Vol. 7, p. 1083). Gent: Koninklijke Academie voor Nederlands Taal- en letterkunde.
2011
Henderiks, V. (2011). Albrecht Bouts (1451/55 - 1549). Contributions to the Study of the Flemish Primitives (Vol. 10, p. 458). Turnhout: Brepols.
2010
Karstkarel, P. (2010). Alle middeleeuwse kerken in Friesland (p. 335). Leeuwarden: Friese Pers Boekerij-Uitgeverij Noordboek.
Karstkarel, P. (2010). Alle middeleeuwse kerken in Groningen en Drenthe (p. 360). Leeuwarden: Friese Pers Boekerij-Uitgeverij Noordboek.

Pagina's